Текст документа:

Про створення районного

оперативного штабу для 

вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового

 періоду 2016-2017 років 


Новопсковська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 грудня 2016 року № 660


Про створення районного

оперативного штабу для 

вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового

 періоду 2016-2017 років 


                                                                    

 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                                                                                                         

 20 грудня 2016 р.                   смт Новопсков                            № 660          

 

Про створення районного

оперативного штабу для 

вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового

 періоду 2016-2017 років

 

 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа від 12.12.2016 №43726/2/1-16 Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, з метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років:

 

  1. Створити районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.
  2. Затвердити склад районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років, що додається.
  3. Затвердити Положення  про районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів   у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років, що додається.
  4.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Голова  районної   

державної адміністрації                                                                                         С.П. БЄЛІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

20.12.2016 № 660

                                                              

                                                           СКЛАД

                районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років

 

Бєлік С.П.

  -

голова райдержадміністрації,

керівник оперативного штабу

начальник служби цивільного захисту у смт Новопсков та Новопсковському районі

Тарасенко А.В.

 

  -

начальник Новопсковського міськрайонного відділу Головного Управління ДСНС України у Луганській області, заступник керівника оперативного штабу

Гриб М.М. 

  -

головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, секретар оперативного штабу

                                                      Склад оперативного штабу:

Ізюмський О.П.

 

  -

заступник начальника  Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області (за згодою)

Мага С.С.

  -

головний лікар Новопсковського РТМО              (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                            

Розпорядження голови

райдержадміністрації

 20.12.2016 № 660

ПОЛОЖЕННЯ

Про районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів   у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років

 

1.Районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років. (далі –  штаб) є  тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який створюється головою райдержадміністрації з метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

2. У своїй діяльності штаб керується Конституцією України, законами  України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та Новопсковської районної державної адміністрації  та цим Положенням.

3. Основними принципами роботи штабу є: додержання вимог чинного законодавства; колегіальність у прийнятті рішень та їх обґрунтованість.

4. Основними завданнями штабу є:

- збір, аналіз  та узагальнення інформації щодо обстановки, яка склалась на території району протягом зимового періоду 2016-2017 років;

- розроблення комплексних заходів щодо запобігання,  ліквідації та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій;

- вживання заходів щодо своєчасного попередження населення про небезпеку внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

      5. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: здійснює оперативне супроводження виконання заходів, спрямованих на ліквідацію загрозливих ситуацій,  повідомляє правоохоронні органи у разі виявлення фактів порушення чинного законодавства; інформує  районну та обласну державні адміністрації про результати проведеної роботи; приймає відповідні рішення, які оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер.

       6. Для виконання покладених на оперативний штаб завдань йому надається право:

  • одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
  • залучати для участі в роботі штабу місцеві органи виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
  • організовувати проведення нарад та інших заходів, необхідних для виконання покладених на оперативний штаб завдань.

7. Склад штабу затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. Головою штабу призначається голова райдержадміністрації. 

8. Основною формою роботи штабу  є  засідання, які проводяться у разі загрози виникненню надзвичайної ситуації, та з початком ліквідації надзвичайної ситуації. Засідання штабу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

9. У разі виникнення надзвичайної ситуації під час зимового періоду 2016-2017 років за рішенням керівника штабу створюється оперативна (мобільна) група.

Оперативна (мобільна) група виїжджає на місце виникнення надзвичайної ситуації, аналізує обстановку та подає керівнику штабу пропозиції  робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на відповідній території, проведення аварійно-рятувальних робіт, залучення необхідних матеріально-технічних ресурсів та організовує проведення таких робіт, вживає заходів щодо надання допомоги постраждалому населенню.

 

 

 

 

 

 

Д О В І Д К А

погодження проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

„ ____”  ______________  № ______      

« Про створення районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років»

 

Проект розпорядження розроблено: головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

Підстава для розроблення: Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа від 12.12.2016 №43726/2/1-16 Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, з метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

 

Погоджено без зауважень:

П.І.Б.

Займана посада

Дата

Підпис

 

перший заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

Скороход О.О.

заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

Черняк Л.В.

керівник апарату райдержадміністрації

 

 

 

Скребцова М.А.

головний спеціаліст, в.о. начальника юридичного відділу апарату райдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

 

 

Гапотченко Л.М

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

із зауваженнями, які враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із зауваженнями, які не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 Регламенту Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2015 № 406, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

Керівники підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації, представники яких включені до складу районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

 

 

Головний спеціаліст з питань

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації                                                М.М. Гриб

Прийняте розпорядження  від „______”_________2016 № _______

Надіслати:

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації – 1 прим.-

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації - 1 прим.-

Новопсковський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Луганській області – 1 прим.-

Новопсковський відділ поліції Головного Управління Національної поліції України у Луганській області  – 1 прим.-

Новопсковське РТМО – 1 прим.-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                                                    до проекту розпорядження   

" Про створення районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів

у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років"

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

            Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа від 12.12.2016 №43726/2/1-16 Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, з метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

 

  1. Мета і шляхи її досягнення

            З метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

.

 

3. Правові аспекти

            Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа від 12.12.2016 №43726/2/1-16  Прем’єр-міністра України       В. Гройсмана.

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

            Реалізація цього розпорядження не потребує фінансових витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект розпорядження погоджено з членами штабу та відповідальними особами за забезпечення виконання завдань органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та об’єктів господарської діяльності району, пов’язаних із вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років.

 

6. Регіональний аспект.

 

Цей проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

  1. Громадське обговорення.

            Цей проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

 

8.  Прогноз результатів.

 

            Буде забезпечено ефективність  реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та запобігання їх виникненню на території району.

 

 

Головний спеціаліст з питань

надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації         _________               М.М. Гриб

 

„____”_________________ 2016

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                   


Завантажити додаток 1.