Текст документа:

 Про проект  районної програми «Освіта

 Новопсковщини на 2017-2018 роки»


Новопсковська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 грудня 2016 року № 661

(Документ втратив чинність)


 Про проект  районної програми «Освіта

 Новопсковщини на 2017-2018 роки»


 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                                                                                                                                            

 

21 грудня 2016 р.                    смт Новопсков                              №  661

 

 

 Про проект  районної програми «Освіта

 Новопсковщини на 2017-2018 роки»

 

Відповідно  до ст. ст. 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про інноваційну діяльність», «Про фізичну культуру та спорт», з метою поліпшення якості надання освітніх послуг, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності дітей та молоді, покращення матеріально-технічного забезпечення всіх навчальних закладів району:

 

  1. Проект районної програми «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки » взяти до відома (додається).
  2. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації  Акименко О.М. внести проект районної програми  «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки »  для розгляду та затвердження на черговому засіданні сесії районної ради.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Скорохода О.О.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                        С.П.БЄЛІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О В І Д К А

погодження проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації,

 

                                                „____” _______________ р. № _______

             

Про проект  районної програми «Освіта  Новопсковщини на 2017-2018 роки»

 

Проект розпорядження розроблено: відділом освіти  райдержадміністрації

Підстава для розроблення: Відповідно  до ст. ст. 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про інноваційну діяльність», «Про фізичну культуру та спорт», з метою поліпшення якості надання освітніх послуг, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності дітей та молоді, покращення матеріально-технічного забезпечення всіх навчальних закладів району

   

Погоджено без зауважень:

П.І.Б.

Займана посада

 

Дата

Підпис

Скороход О.О.

заступник голови райдержадміністрації

 

 

Черняк Л.В.

керівник апарату райдержадміністрації

 

 

Скребцова М.А.

головний спеціаліст, в.о.начальника юридичного відділу апарату райдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

 

 

Гапотченко Л.М.

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

із зауваженнями, які враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із зауваженнями, які не враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 Регламенту Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2015 № 406, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 
Загальний відділ апарату райдержадміністрації
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

 

 

 

Начальник відділу освіти

Новопсковської  райдержадміністрації                                                               О.М. Акименко

 

 

 

 

Прийняте розпорядження  від «___» ___________ 20______р. № _______

                                                               

 

Надіслати:

 

Загальний відділ райдержадміністрації

-

 

1 примірник

Відділ освіти  райдержадміністрації

 

1 примірник

Фінансовий відділ

 

1 примірник

Новопсковська районна рада

 

1 примірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту  розпорядження голови райдержадміністраці  

 

Про проект  районної програми «Освіта  Новопсковщини на 2017-2018 роки»

Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження    

                Відповідно  до ст. 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про інноваційну діяльність», «Про фізичну культуру та спорт».

Зазначається підстава розроблення проекту  розпорядження  (на виконання акта законодавства,  доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на  розв'язання  якої  спрямовується  розпорядження,  і причини її виникнення,  наводяться  дані,   що   підтверджують   необхідність правового врегулювання питання. 
 
     2. Мета і шляхи її досягнення 

 З метою підвищення якості освіти, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку школярів, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу .  ____________________________________________________________________________________________

     Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту. 
 
 
     3. Правові аспекти.

Відповідно  до ст. 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про інноваційну діяльність», «Про фізичну культуру та спорт».

     Зазначаються правові     підстави     розроблення     проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів,  що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин. Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень. У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 
     4. Фінансово-економічне обґрунтування.

        Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел.   Передбачається залучення позабюджетних коштів благодійників, громадських фондів, юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

_____________________________________________________________________________

     Наводяться фінансово-економічне     обґрунтування     проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо. Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки. 
 
     5. Позиція заінтересованих органів.

             Органи місцевого самоврядування сприяють виконанню заходів програми.

     Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція. Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену  з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті   головним   розробником   заходи,   спрямовані   на   пошук взаємоприйнятного    рішення,    врегулювання   спірної   позиції, зазначається,  чи  проводилися  переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь). 
  
6. Регіональний аспект.
            Цей проект розпорядження  не стосується   питання   розвитку адміністративно-територіальної  одиниці.
________________________________________________________________________________
     Якщо проект   розпорядження   стосується   питання   розвитку адміністративно-територіальної     одиниці,    зазначається,    чи враховують  положення  проекту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті. 

     
7. Громадське обговорення
Цей проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.
_____________________________________________________________________________________________

     Наводяться результати      проведених      консультацій     з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень,  а  також  способи врегулювання конфлікту інтересів. Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.
    

8. Прогноз результатів

 

   Підвищення якості освіти, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку школярів, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу,    виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».  

________________________________________________________________________________  
     Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо).  Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки. 
 
 
Начальник відділу освіти 
Новопсковської райдержадміністрації                                                              О.М.Акименко 

(найменування посади керівника структурного підрозділу,      
іншого органу, що є головним     розробником)                                                                 (підпис)                    (ініціали та прізвище)
 
 
_____ ______________ 2016 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСНОВОК 

     юридичного відділу апарату Новопсковської районної державної адміністрації
до проекту   розпорядження голови райдержадміністрації   

 Про проект  районної програми «Освіта  Новопсковщини на 2017-2018 роки»

  

     Проект розпорядження розроблено відділом освіти  Новопсковської РДА
____________________________________________________________________________                                     (найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)      1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:      1) _____________________відсутні_________________________________________________________ 

        (Конституції і законам України, іншим актам законодавства, розпорядженням голови держадміністрації)      2) __________________________відсутні____________________________________________________

          (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки, зокрема логічні та змістові)      2. Узагальнений висновок: проект розпорядження відповідає Конституції України, іншим актам законодавства, розпорядженням голови райдержадміністрації, голови районної ради та вимогам нормо проектувальної техніки, прийняття цього розпорядження є доцільним, спосіб правового регулювання визначено правильно.
_____________________________________________________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та  пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому).     Правову експертизу проекту розпорядження проведено: 

 
В.о.начальника юридичного відділу 
апарату райдержадміністрації                                                                              М.А.Скребцова
______________________                                                 ______________   _________________________ 

(найменування посади                                                                        (підпис)                                        (ім'я та прізвище) 

працівника юридичного
відділу)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації

про  виконання  районної програми « Розвиток освіти   Новопсковщини на  2014-2016 роки» та необхідність прийняття нової програми «Освіта Новопсковщини на 2017-2018 роки»

 

Районна програма «Розвиток освіти  Новопсковщини на  2014-2016 роки» була прийнята з метою покращення якості надання освітніх послуг,   створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності дітей та молоді. Покращення матеріально-технічного стану всіх навчальних закладів, забезпечення конституційних прав громадян на освіту, створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України в районі здійснюється завдяки фінансовому, матеріально-технічному, методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

           У сучасних умовах однією зі складових успішного навчання дитини в школі є здобуття нею дошкільної освіти. В районі цьому питанню приділяється значна увага.  На сьогодні   функціонує 19 дошкільних навчальних закладів (11 – постійно діючих, 8 - з короткотривалим режимом перебування в орендованих приміщеннях на базі шкіл  (с. Донцівка,  с. Новобіла, с. Новорозсош,  с. Рогове,  с. Заайдарівка, с. Павленкове,  с. Танюшівка, с. Ганусівка, с. Закотне), в яких виховується 770 дітей. У 2016 році було відкрито додаткову групу в ДНЗ «Танюшка»  Танюшівської сільської ради у приміщенні Березівської ЗОШ І- ІІ ступенів, що дало змогу 9 дітям у сільській глибинці отримувати повноцінну дошкільну освіту. Всього дошкільною освітою охоплено 82 % дітей від 3 до 5 років. Діти старшого дошкільного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.          

      У дошкільних навчальних закладах району проводиться робота щодо вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи апробовують та впроваджують сучасні педагогічні технології, нові цікаві методики, інноваційні програми, які дають змогу, розвинути творчу, пошуково-дослідницьку діяльність дітей, сприяють формуванню індивідуальної, творчої, самостійної, активної особистості.   Вихователі ДНЗ постійно займаються самоосвітою, вивчають творчу спадщину класиків педагогіки, сучасний передовий педагогічний досвід, мають власні методичні розробки.   Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, а й  в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

              У районі діє методичне об’єднання керівників ДНЗ та  вихователів ДНЗ,   працюють  семінари-практикуми. 

Підвищується фаховий рівень вихователів. На сьогодні в дитячих садках працює 81 педпрацівник, з яких  57 (63%) мають вищу педагогічну освіту. І цей показник щороку збільшується.

Успішне  конкурування людини на ринку праці  можливе за умови  відповідної освіти, основою якої є навчання в школі. Виконання заходів програми сприяє забезпеченню рівного доступу дітей до якісної освіти, підвищення якості загальної середньої освіти, розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів. Середню освіту в районі забезпечують 25 загальноосвітніх шкіл, з них: 15 - І-ІІ ступенів,     9 - І-ІІІ ступенів та 1 гімназія. В них станом на 01.11.2016 навчається    2962 учні. Слід зазначити, що з 1 січня 2016 року 4 малокомплектні школи району (Березівська, Макартетинська, Лисогорівська та Козлівська ЗОШ І-ІІ ступенів) фінансуються виключно з районного бюджету.

            У    навчальних закладах створені необхідні умови для навчання дітей. Всі ЗНЗ мають зовнішнє освітлення, власні котельні, внутрішні туалети. В усіх  школах обладнані власні їдальні відповідно до санітарно-гігієнічних норм та оснащені необхідним обладнанням.  Їдальні забезпечені столовим та кухонним посудом, гарячою та холодною проточною водою.  Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій стовідсотково забезпечені    безоплатним гарячим харчуванням. На ці цілі з районного бюджету у 2016 році виділено   1 млн  588,5 тис.грн.

 Організований підвіз учнів до загальноосвітніх  навчальних  закладів сьома шкільними автобусами.  На підвіз учнів та утримання транспортних засобів у 2016 році виділено 438,0 тис. грн.

            Цього року завдяки сталому фінансуванню  було проведено значний обсяг не тільки поточних, але і капітальних ремонтів. Так, на поточні ремонти станом на 1 грудня було витрачено 126,3 тис. грн, сума використаних капіталовкладень складає 3 млн.261,6 тис. грн. Для покращення умов організації навчально-виховного процесу в 3 навчальних закладах освіти (Заайдарівській ЗОШ І-ІІ ст., Можняківській ЗОШ І-ІІІ ст. та Білолуцькій гімназії) проведено капітальний ремонт покрівель на загальну суму 1,8 млн. грн. В топкових 2 шкіл (Новобілянській та Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст.) проведені роботи по заміні  котлів опалення на нові на загальну суму 64,0 тис. грн. В 5 навчальних закладах (Ганусівській, Рогівській ЗОШ І-ІІ ст., Пісківській, Новорозсошанскій ЗОШ І-ІІІ ст. та ДЮСШ) частково відремонтовано систему опалення на  загальну суму - 243,8 тис. грн. У рамках виконання заходів з енергозбереження в Козлівській ЗОШ І-ІІ ст. замінено 5 вікон на склопакети на суму 34,5 тис. грн. В 5 навчальних закладах (Донцівській, Білолуцькій, Лисогорівській, Рогівській, Заайдарівській ЗОШ І-ІІ ст.) замінені двері на металопластикові на загальну суму 60,5 тис. грн. За кошти обласного бюджету в Кам`янській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено ремонт системи опалення на суму 1,4 млн. грн. 

            У 9 навчальних закладах (Новобілянській, Пісківській, Кам`янській, Риб`янцівській, Танюшівській, ЗОШ І-ІІІ ст. та Павленківській, Писарівській, Осинівській №2, Ганусівській, ЗОШ І-ІІ ст.) проведені капітальні ремонти по частковій заміні вікон та дверей на металопластикові, на суму близько 1,7  млн. грн.

               В Новопсковській газопроводській ЗОШ І-ІІІ ступенів-капітальний ремонт теплотраси. на суму 237,3 тис. грн.

            За благодійні кошти в Осинівській ЗОШ №2 І-ІІ ст. проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 278,1 тис. грн.

            В Новопсковській ЗОШ І-ІІІ ступенів за рахунок проекту ЮНІСЕФ проведено ремонтні роботи в спортивній залі, а саме: ремонт підлоги, покрівлі, заміна віконних блоків на склопакети. З метою дотримання належного температурного режиму в зимовий період у приміщенні школи проведено роботи по утепленню зовнішніх стін шкільного переходу на 2 поверсі.

            Окрім того, в цьому році вдалося значно покращити матеріально-технічне забезпечення шкіл. Шляхом проведення тендерних закупівель було придбано класні дошки на суму 125,0 тис.грн, шкільні меблі -123,9 тис.грн, спортивний інвентар – 138,2 тис.грн, а також  закуплено посуд для шкільних їдалень на суму 17,8 тис.грн, кухонний інвентар (каструлі, відра) – 33,4 тис.грн, кухонне обладнання (марміти, електросковорідки, сушилки) – 73,3 тис.грн.

       На виконання заходів програми  придбано новорічні подарунки для учнів 1-4 класів на суму 48,4 тис.грн., які стануть приємним сюрпризом на Новорічні свята для молодших школярів.

       На сьогодні  у 22 школах  району  встановлено   28 навчальних комп`ютерних комплексів. У листопаді цього року закуплена комп’ютерна техніка, в тому числі комп’ютерний клас для Танюшівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  на загальну суму  168, 5 тис.грн. Маємо надію, що шляхом укладання угоди з Можняківською сільською радою Можняківська школа до кінця року теж поповниться новою комп`ютерною технікою. Залишаються  без НКК Макартетинська, Козлівська і Березівська школи,  кількість учнів в яких мінімальна,  тому  вивчення інформатики  організоване з використанням тих персональних комп’ютерів, (по 1-2),  що наявні в цих школах. 14 шкіл  мають  доступ до швидкісного інтернету, решта підключаються через мобільних інтернетпровайдерів.   Вчителі успішно оволодівають  інноваційними комп’ютерними технологіями та активно використовують їх у навчальному процесі.   У трьох навчальних закладах встановлені електронні бібліотеки, підключені до мережі  інтернет. У  діловий обіг загальноосвітніх закладів  увійшла і зайняла чільне місце електронна пошта, яка прискорила і зробила якісно кращим документообіг.

На проведення літньої оздоровчої кампанії 2016 року з районного бюджету було  виділено  90 тис. грн. З метою ширшого охоплення школярів відпочинковими послугами були  залучені благодійні кошти батьків, підприємств та приватних підприємців (83,3 тис.грн). Табори з денним перебуванням   діяли на базі всіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Всього протягом літа  працювало 27 таборів, до яких  було залучено   1319 дітей, з яких 643 -  діти пільгових категорій.   Велику допомогу в організації відпочинку та оздоровлення дітей надали волонтери. Завдяки Союзу юристів України, Міжнародному благодійному фонду «VOLONTER FOND» 4 учні Можняківської школи оздоровилися у таборі «Зелені пагорби» Чернівецької області. Група цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування «Луганськ» організувала відпочинок 19 дітей Білолуцької гімназії та Писарівської школи у дитячому оздоровчому таборі «Сигнал» Рівненської області. Під патронатом голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г. послуги з відпочинку отримали 37 дітей Новопсковської школи у таборі ім..Гагаріна у м. Скадовськ Херсонської області. 

            Програма  передбачала і проведення заходів щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Методичний кабінет відділу освіти працює над проблемою «Підвищення якості освіти шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій».  Проблема впровадження педагогічних інновацій є методичною темою всіх шкіл району.  Так, Новопсковська газопроводська ЗОШ І-ІІІ ступенів успішно впроваджує технологію проектного навчання, Білолуцька гімназія – музейну педагогіку, Новопсковська, Можняківська, Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ступенів- інтерактивне навчання, Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – технологію рейтингового оцінювання. Більшість шкіл в навчально-виховному процесі використовують ігрові технології, проблемне навчання, технології парно-групового, особистісно-орієнтованого навчання тощо.

          Досвідом впровадження інноваційних технологій вчителі діляться на засіданнях методичних об`єднань, під час проведення семінарів-практикумів, відкритих уроків, майстер-класів.

          Впровадження інноваційних технологій активізує пізнавальну активність школярів та сприяє підвищенню якості освіти.

         З метою поширення передового педагогічного досвіду серед вчителів району  у відділі освіти  сформована  електронна база даних прогресивного педагогічного досвіду.  

У школах нашого району проводиться робота по пошуку та підтримці обдарованої молоді. У  2016 році  11 випускників 5 загальноосвітніх шкіл району  стали медалістами.  Всі вони отримали матеріальне заохочення по 450 грн кожен. Одним з напрямків роботи з обдарованими дітьми є залучення дітей до навчання у Малій Академії Наук. Філія цієї академії відкрита на базі Білолуцької гімназії. 9 школярів  загальноосвітніх навчальних закладів району   вступили  до Академії в 2016-2017 навчальному році. В обласних секціях з юними науковцями   займаються провідні професори і доценти Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (ЛНУ), Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (СНУ),  Луганського державного медичного університету (ЛДМУ).

  Збільшилася і кількість дітей, які беруть участь у творчих та предметних конкурсах. Педагоги разом з дітьми відгукуються на пропозиції організаторів конкурсів. Діти все частіше почали брати участь у предметних конкурсах, таких як: «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Соняшник», «Грінвіч». Всеукраїнський літературний конкурс«Розкрилля душі», Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я»,  Всеукраїнський дитячий конкурс «Друге життя побутових відходів», Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права» - це ще не весь перелік конкурсів, в яких беруть участь школярі.

З метою патріотичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах району  проводяться  заходи,  присвячені Дню Чорнобильської трагедії,  річниці Перемоги над нацизмом у Європі, з нагоди відзначення Дня Конституції, Дня незалежності України,  Дня Українського козацтва, зустрічі з ветеранами та учасниками бойових дій, учасниками антитерористичної операції. 7 грудня  цього року у Кам’янській та Новорозсошанській загальноосвітніх школах   I-III ступенів  відбулися урочисті відкриття меморіальних дошок в пам’ять про випускників  цих навчальних закладів,  які загинули  під час бойових дій в зоні АТО, захищаючи східні кордони нашої держави.

 У травні традиційно  проходить районна  військово-спортивна  гра  «Сокіл», що сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості через засоби військово-спортивної гри.

 Передбачено поповнення шкільних музеїв та куточків Бойової слави матеріалами не тільки історичного минулого України, але й сьогодення.

             У рамках учнівського самоврядування  у загальноосвітніх навчальних закладах створені волонтерські  загони, що працюють під гаслом «Ми – поруч». Волонтери надають посильну допомогу одиноким престарілим людям, ветеранам війни, тим, хто її потребує. Волонтери Білолуцької гімназії  систематично відвідують пацієнтів  стаціонарного відділення для постійного проживання Новопсковського територіального центру соціального обслуговування, що  знаходиться на території Білолуцької лікарні. В рамках акції «Обеліск»  - доглядають за пам’ятниками, пам’ятними знаками та могилами загиблих воїнів, Героїв Радянського Союзу, а також за пам’ятними Хрестами жертвам Голодомору 32-33 рр.  Вони є активними учасниками щорічних акцій «Збережемо пам’ять про подвиг», «Молодь пам’ятає», «Шляхами подвигу і слави»,  «Вічна біль – Афганістан», «33 (пам'яті жертв Голодомору)», «Від серця до серця».

             Учні шкіл долучають батьків, громадськість до проведення благодійних ярмарків, кошти з яких направляються на лікування хворих дітей.  

       Для забезпечення змістовного дозвілля  дітей у позаурочний час, з метою ширшого залучення молоді до творчості, занять спортом, пропаганди здорового способу життя  в районі  функціонує 2 позашкільні навчальні заклади. У гуртках Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості і  в  групах Новопсковської дитячо-юнацької  спортивної школи свої навички розвиває 717 дітей.  З метою  покращення умов для  проведення спортивних занять за рахунок коштів обласного бюджету, дякуючи клопотанню голови райдержадміністрації, було придбано борцівське покриття (57,8 тис.грн), що дає змогу проводити не лише районні змагання, а й поєдинки вищого рівня. Так вже 10 грудня відбувся обласний турнір з греко-римської боротьби, переможцем якого стала команда нашої дитячо-юнацької спортивної школи. За рахунок коштів обласного бюджету проводиться капітальний  ремонт стадіону ДЮСШ «Будівельник» та приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості.

Попередня програма була розрахована на 3 роки і виконання її заходів завершується у 2016 році. Тому виникла необхідність затвердження нової програми. Оскільки в державі весь час відбуваються зміни, доцільним є планування заходів програми на два роки.

Програма «Розвиток освіти Новопсковщини на 2017-2018 роки»  має 4 розділи: Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Позашкільна освіта, Забезпечення літнього відпочинку та сприяння оздоровленню дітей пільгових категорій. 

   Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти, тому Програмою передбачено  сприяння у організації   різних форм дошкільної освіти у всіх населених пунктах району, надання методичної допомоги працівникам дошкільних закладів. 

             Програмою передбачені також заходи, що сприятимуть   підвищенню якості навчально-виховного процесу у навчальних закладах району, в тому числі, і шляхом  впровадження новітніх інформаційних технологій,  соціального захисту дітей і молоді,  створення належних та безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, виконання заходів з енергозбереження.  Враховуючи значну фізичну та моральну зношеність обладнання, устаткування закладів освіти нагальною проблемою є модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів сучасним обладнанням, інструментами, матеріалами. 

 Програма передбачає покращення матеріальної бази позашкільних закладів, розвиток позашкільної освіти, яка забезпечує організацію змістовного дозвілля дітей та молоді, підтримку і розвиток їх талантів, фізичних здібностей.   

Важливим чинником збереження здоров’я дітей є літній відпочинок   школярів, особливо дітей пільгових категорій, тому заходами Програми передбачено створення  сприятливих умов для  організації дитячого   відпочинку.

             Виконання заходів Програми дасть змогу  підвищити якість дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечить  її інноваційний розвиток; сприятиме соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу; забезпечить підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  їх участь у творчих проектах; розвиток дитячо – юнацького спорту, масової фізичної культури;  розвиток творчих здібностей учнів; запобігання проявів негативних явищ у молодіжному середовищі, а також ефективне використання бюджетних коштів.

Видатки, пов’язані з виконанням Програми, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України, а саме, передбачається залучення позабюджетних коштів благодійників, громадських фондів, юридичних і фізичних осіб. 

 

             

 

 

Начальник відділу освіти                                                                                О.М.Акименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большунова 21721