Текст документа:

Про внесення змін до Комплексної

районної програми соціального

захисту населення Новопсковського

району на 2016-2020 роки та

затвердження її у новій редакції 


Новопсковська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 грудня 2016 року № 662

(Документ втратив чинність)


Про внесення змін до Комплексної

районної програми соціального

захисту населення Новопсковського

району на 2016-2020 роки та

затвердження її у новій редакції 


 

 

 

 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

                                                                                                                                            

 

21 грудня 2016 р.                         смт Новопсков                                                   № 662

 

Про внесення змін до Комплексної

районної програми соціального

захисту населення Новопсковського

району на 2016-2020 роки та

затвердження її у новій редакції

 

 

               Відповідно до ч.2 ст.6, п.10 ст.13, п.1 ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про соціальний захист дітей війни», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», з метою зменшення соціальної напруги, покращення соціального та медичного обслуговування ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції, пенсіонерів, громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей та інших соціально-незахищених категорій населення шляхом захисту їх у правовій, соціальній та культурній сферах, створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення:

 

1. Комплексну районну програму соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки  у новій редакції взяти до відома (додається).

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації внести проект Комплексної районної програми соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки у новій редакції для розгляду та затвердження на черговому засіданні сесії районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Скорохода О.О.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                         С.П.БЄЛІК  

 

 

 

 

 

 

Інформація

про внесення змін до Комплексної  районної програми соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки

та затвердження її у новій редакції

 

На території району діє Комплексна районна програма соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням четвертої сесії районної ради від 19.02.2016р. № 4/15.

Головною метою  Програми є соціальна підтримка ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів, громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та інших соціально-незахищених категорій населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, зменшення соціальної напруги, покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Сьогодні Україна переживає важкі часи у своїй багатовіковій історії. В Україні триває антитерористична операція. Держава стоїть перед вирішенням актуальної проблеми, пов’язаної з необхідністю соціальної реабілітації осіб, які брали участь у військових діях. 

В результаті бойових дій на території Луганської, Донецької областей,  значна частина мешканців тимчасово окупованих територій, перемістились до інших населених пунктів, підконтрольних українській владі. Тому внутрішньо переміщені особи також портебують проведення комплексу заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

У зв’язку з тим, що термін дії Районної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників  антитерористичної операції на 2016 рік скінчився, та з метою реалізації у Новопсковському районі державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, сприяння їх інтеграції в суспільство, внесено зміни до Комплексної  районної програми соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки.

Протягом 2017-2020 років Програмою передбачено додатково здійснити наступні заходи:

 • надання правової допомоги, підвищення рівня правової освіти учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;
 • своєчасне висвітлення у засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомог, пільг та компенсацій учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам;
 • надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 • забезпечення конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту та зайнятість учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;
 • соціально-психологічна адаптація учасників АТО та членів їх сімей
 • посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування учасників антитерористичної операції;
 • організація та здійснення контролю за станом здоров’я учасників АТО шляхом проведення диспансеризації;
 • забезпечення учасників АТО санаторно-курортними путівками;
 • забезпечення оздоровлення дітей учасників бойових дій (АТО) та дітей, зареєстрованих  внутрішньо переміщеними особами;
 • з метою вшанування мужності учасників АТО проведення в загальноосвітніх навчальних закладах заходів національно-патріотичного напрямку;
 • проведення циклу заходів у закладах культури, бібліотеках, направлених на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуальних здібностей учасників АТО та членів їх сімей.

 

 

 

 

Фінансове забезпечення заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів Державного та районного бюджету.

 

За рахунок коштів районного бюджету протягом 2017-2020 років планується залучити 472,2 тис. грн. комунальному закладу „Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на створення реєстру учасників АТО для здійснення диспансерного нагляду, планування реабілітаційних заходів, проведення медичних оглядів, здійснення лікувально-профілактичних заходів,  психологічного супроводу та 320,0 тис. грн. Новопсковському районному територіальному медичному об’єднанні на безоплатне зубопротезування учасників АТО, їх лікування та харчування в стаціонарі.

Підпунктом 8 пункту 3 розділу 10 Комплексної районної програми соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки передбачено організацію та проведення у 2020 році районного конкурсу на кращу первинну організацію ветеранів за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму  5,0 тис. грн.  Згідно з резолюцією VІІ з’їзду Організації ветеранів України, який відбувся 23.03.2016 року, прийнято рішення про проведення зазначеного конкурсу у 2017 році. У зв’язку з цим внесено зміни до Програми та перенесено захід «організація та проведення районного конкурсу на кращу первинну організацію ветеранів» на 2017 рік.

На підставі вищевикладеного пропоную підтримати Комплексну районну програму соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки, викладену у новій редакції, та винести її на розгляд та затвердження на черговому засіданні сесії районної ради.

 

 

 

Заступник начальника управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                                 Л.І. Куцоконенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Новопсковської

районної ради

від                   №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА РАЙОННА  ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НОВОПСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ

НА 2016 – 2020 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2016-2020 РОКИ

 

Комплексна районна програма соціального захисту населення Новопсковського району  на 2016-2020 роки (далі Програма) спрямована на постійне вирішення повсякденних основних проблем населення району і зменшення соціальної напруги серед пільгової категорії громадян шляхом розширення кола  соціальних гарантій для даної категорії осіб, на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді, поліпшення їх життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї, як головного осередку відтворення населення та основи суспільства.

Правові засади розробки Програми: Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про основні засади соціального захисту  ветеранів праці та інших громадян похилого віку  в Україні ”, „ Про соціальний захист дітей війни”,  „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про  реабілітацію інвалідів в Україні”, «Про попередження насильства в сім’ї»,  Укази Президента України: «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», «Про невідкладні додаткові заходи по зміцненню моральності в суспільстві і затвердженню здорового способу життя».     

На даний час в районі проживає близько 9 тис. пенсіонерів та громадян похилого віку. Згідно з даними Єдиного державного реєстру `осіб, які мають право на пільги станом на 01.12.2016р. в районі проживає 960 ветеранів війни, в тому числі інвалідів війни -120, учасників бойових дій – 360 (з них 245 учасника бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції), учасників війни – 358, членів сімей загиблих (померлих)- 122,  дітей війни – 2811, ветеранів праці – 2196, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 181, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ – 41, інвалідів всіх категорій – 2739, багатодітних сімей та інших соціально незахищених категорій, які мають статус пільговика – 780.

Всі вищевказані категорії населення відповідно з діючим законодавством одержують соціальні виплати, мають право на різні види пільг та компенсацій, найпоширеніші з них є:

 • пільги на оплату житлово–комунальних послуг;
 • пільгове санаторно – курортне лікування, медичне забезпечення, проїзд;
 • користування послугами зв’язку.

За 11 місяців 2016 року фактичні нарахування за надані пільги всім пільговим категоріям населення склали 13585,3 тис.грн. Щомісячні виплати громадянам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на безплатне придбання ліків та безплатне зубопротезування для них склали  492,5 тис.грн.

Деякі напрямки є проблемними у зв’язку з недофінансуванням з Державного бюджету по деяким соціальним програмам. Так, станом на 01.12.2016 року в черзі на отримання спецавтотранспорту перебуває 31 чоловік, із них 2 інваліда війни.

В санаторно-курортних закладах в поточному році оздоровлено 18 осіб, в тому числі 6 ветерани війни, 6 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 6 інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, тоді як в черзі на санаторно-курортне лікування перебуває 184 особи, із них  20 ветеранів війни та 164 інваліда.

14 інвалідів війни та 10 інвалідів загального захворювання одержали грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки на загальну суму 7,9 тис. грн.

За 11 місяців 2016 року підприємствами-виробниками та управлінням соціального захисту населення забезпечено 44 інваліда технічними та іншими засобами реабілітації, а саме:

 • 11  кріслами колісними;
 • 7 засобами, керованими однією рукою;
 • 7 засобами, керованими обома руками;
 • 14 допоміжними засобами для особистої гігієни

В поточному році 127 особам видано 228 направлень до протезно-ортопедичних підприємств та підприємств-виробників для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Станом на 01.12.2016 року  в черзі на отримання технічних  та інших засобів  реабілітації перебуває 161 інвалід.

В ході реформування економічних і соціальних засад виникли деякі несприятливі чинники, які негативно впливають на становище сімей та молоді. Зокрема, існують невирішені проблеми, які з роками навіть загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного становища родин, безробіття,  загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Проблеми, пов’язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістового дозвілля справили негативний вплив на сім’ю.

Сьогодні Україна переживає важкі часи в своїй багатовіковій історії. В Україні триває антитерористична операція. Держава стоїть перед вирішення актуальної проблеми, пов’язаної з необхідністю соціальної реабілітації осіб, які брали участь у військових діях під  час антитерористичної операції 

З огляду на зазначене з’явилася потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням нових реалій: ринкової економіки, соціального партнерства, політичної демократії, всього того, що покликане зробити життя суспільства, кожної окремої сім’ї та молодої особи повноцінним та ефективним.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є соціальна підтримка ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів і громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників  антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей та інших соціально-незахищених категорій населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, зменшення соціальної напруги, покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення сприятливих політичних, соціальних та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації особистості.

 

 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

 • надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності у громадян, які потребують соціальної підтримки;
 • посилення  уваги до проблем оздоровлення та лікування ветеранів війни та праці, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, інвалідів, дітей-інвалідів та дітей пільгових категорій;
 • виконання заходів по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального та громадського призначення;
 • формування у населення почуття громадської свідомості, сприяння духовному розвитку особистості;
 • удосконалення системи реабілітаційних послуг для інвалідів;
 • інтеграція та адаптація інвалідів усіх категорій в суспільство;
 • підтримка статутної діяльності та сприяння покращенню умов роботи районних   організацій ветеранів та районного товариства «Союз-Чорнобиль»;
 • підвищення професійного рівня фахівців, які здійснюють соціальний захист багатодітних сімей, ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян;
 • підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту;
 • підвищення ролі сім’ї в життєзабезпеченні та вихованні дітей;
 • досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності, ліквідація дискримінації за ознакою статі. 

 

Програмою передбачено здійснювати протягом 2016-2020 років наступні заходи:

 • надання інформації громадянам з питань надання пільг, субсидій, допомог, компенсацій, пенсійного забезпечення;
 • своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку нарахування пенсій, надання пільг та субсидій, компенсаційних виплат та соціальних допомог;
 • проведення нарад, „круглих столів”, інформаційно - роз’яснювальної роботи з метою вирішення питань соціального захисту громадян та допомога молоді з інвалідністю знайти найбільш відповідний для себе вид трудової діяльності;
 • сприяння працевлаштуванню інвалідів, учасників антитерористичної операції;
 • організація та проведення культурно-мистецьких заходів для учасників антитерористичної операції, ветеранів Другої Світової війни, до річниці аварії на ЧАЕС та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відзначення Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана, Міжнародного Дня інвалідів та Міжнародного Дня сім’ї;
 • надання  районній організації ветеранів, районній спілці ветеранів Афганістану та районному товариству «Союз-Чорнобиль» всебічної допомоги;
 • проведення медичних оглядів для учасників антитерористичної операції, ветеранів війни, інвалідів, громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і покращення спеціалізованої медичної допомоги в умовах стаціонарів, забезпечення оздоровлення ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та дітей пільгових категорій;
 • організація та проведення заходів щодо утримання в належному стані братських могил, пам’ятників, пов’язаних з героїчним минулим років Другої Світової війни та пам’ятників із вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-інтернаціоналістів та прилеглих до них територій;
 • створення служби «соціального таксі»;
 • заповнення та підтримка в актуальному стані електронних баз даних щодо пільгових категорій населення;
 • вдосконалення діючої системи попередження насильства в сім’ї та створення дієвої системи надання допомоги жертвам насильства в сім’ї;

 

 

4. НАПРАВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Розв’язання проблем можливе шляхом:

 • забезпечення соціально-правового захисту населення та підвищення правової грамотності серед пільгової категорії населення;
 • проведення заходів з соціального захисту населення та реабілітації інвалідів;
 • забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення;
 • збереження здоров’я ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів та  громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції шляхом поліпшення якості їх медичного обслуговування;
 • організація та проведення культурно-мистецьких заходів соціального спрямування;
 • формування у дітей і молоді відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

 

1 напрямок: правовий захист

Показники затрат: 147 заходів.

Показники продукту: 16560  ветеранів війни, праці, пенсіонерів, громадян похилого віку, дітей війни, малозабезпечених громадян, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які потребують соціального захисту або опинились в складних життєвих обставинах.

Показники ефективності: очікується підвищення правової грамотності серед зазначених категорій громадян для своєчасного вирішення проблемних питань соціального захисту.

Показники якості: збільшиться відсоток поінформованості населення району у діючому законодавстві та збільшиться відсоток учнів загальноосвітніх шкіл залучених до волонтерського руху на 5%.

 

2 напрямок: соціальний захист та реабілітаційні заходи

Показники затрат: 334 заходів.

Показники  продукту: 6074 ветеранів війни, праці, громадян похилого віку, інвалідів всіх категорій, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції.

Показники  ефективності: забезпечення державних соціальних гарантій щодо надання пільг та субсидій населенню. Підбір та пошук роботи для інвалідів з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Виявлення громадян, які потребують надання соціальних та реабілітаційних послуг. Проведення соціально – культурних заходів для ветеранів війни, праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надання фінансової підтримки районній організації ветеранів, районній спілці ветеранів Афганістану та районному товариству «Союз-Чорнобиль». Середні витрати на проведення заходів на 1 особу складатимуть 30 грн.  Надання реабілітаційних послуг  дітям-інвалідам та дітям групи ризику, середні витрати на реабілітацію 1 дитини  на рік складатимуть 533 грн.

Показники якості: своєчасне та всебічне надання соціальних та реабілітаційних послуг потребуючим громадянам. Забезпечення соціальних гарантій населенню в повному обсязі. Підвищення культурного рівня осіб з обмеженими фізичними можливостями та соціальної активності дітей-інвалідів. Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами 63%. Покращення умов роботи районних організацій ветеранів і районного товариства «Союз-Чорнобиль».

 

3 напрямок: проведення культурно-мистецьких та патріотично-виховних заходів

Показники затрат: 684 заходи.

Показники продукту:7300 ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку, інвалідів, сімей, з якими будуть проведені заходи щодо відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з подіями Другої Світової війни, з річницею аварії на ЧАЕС, проведення заходів щодо вшанування Героїв Небесної Сотні та учасників бойових дій АТО на сході України та заходи, які направлені на популяризацію сімейного способу життя та родинних цінностей.

Показники ефективності: відзначення пам’ятних дат на належному рівні, утримання в належному стані братських могил та пам’ятників, збереження їх для нащадків, проведення конкурсів та заходів, направлених на пропаганду родинних цінностей, позитивного іміджу сім’ї, популяризацію народних традицій та сімейних обрядів.

Показники якості: сприяння духовному розвитку молоді, виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту. Посилення інформаційного забезпечення для всіх жителів району. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в суспільстві щодо створення сім’ї, зміцнення моральних засад сімейного життя.

 

4 напрямок: організація та проведення соціально-побутових заходів

Показники затрат:978 заходів.

Показники продукту: 7500 осіб,  які потребують надання транспортних послуг та безперешкодного доступу до об’єктів соціального та громадського призначення.

Показники ефективності: особи з обмеженими фізичними можливостями завдяки створенню „соціального таксі” матимуть можливість приїздити до органів місцевої влади, медичних та соціальних закладів. Середні витрати на проведення 1 заходу складатимуть     250 грн. Підвищення економічного рівня сімей.

Показники якості: забезпечення 100%  доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального та громадського призначення. Покращення матеріального становища багатодітних сімей.

 

5 напрямок: соціальна та медико-фізична реабілітація, медичне обслуговування пільгових категорій населення

Показники затрат:12 заходів.

Показники продукту:39000 чоловік.  

Показники ефективності: ветерани війни, інваліди всіх категорій, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники антитерористичної операції проходитимуть щорічний медичний огляд та медико-фізичну реабілітацію. Матимуть можливість безкоштовно проходити стаціонарне лікування. Поліпшення матеріально-технічної бази Новопсковського РТМО. Середні витрати на лікування 1особи на рік складуть 180 грн.         

Показники якості: покращення  медичного обслуговування пільгових категорій населення та якості надання медичних послуг. Поліпшення стану  здоров’я ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів всіх категорій, громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи.

 

6 напрямок: забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, 

                                попередження насильства в сім’ї

Показники затрат:15 заходів.

Показники продукту: 1600 чоловік.

Показники ефективності: проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснюваль-ної роботи шляхом створення та поширення соціальної реклами з питань гендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї, проведення тренінгів та інтерактивних семінарів у загально-освітніх навчальних закладах. Поширення спеціальної методичної літератури щодо форм та методів роботи з жертвами та особами, які вчиняють насильство в сім’ї.

Показники якості: подолання гендерних стереотипів, підвищення соціальної ролі жінки у суспільстві,  підвищення рівня правової культури населення поінформованості про проблему насильства в сім’ї шляхом інформаційної та роз’яснювальної роботи, створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї.

 

7 напрямок: надання послуг з оздоровлення дітей пільгових категорій,      

    нормативно-правове та організаційне забезпечення оздоровлення

Показники затрат: 15 заходів.

Показники продукту:200 дітей.

Показники ефективності: проведення інформаційно-просвітницької  роботи, спрямо-ваної на формування  здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

Показники якості: забезпечення якісного  оздоровлення дітей пільгових категорій.

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • підвищення правової грамотності серед ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів, громадян похилого віку, малозабезпечених, громадян,постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, інвалідів всіх категорій та внутрішньо переміщених осіб, які потребують соціальної підтримки;
 • зменшення соціальної напруги в суспільстві, в тому числі  й на місцевому рівні;
 • створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями до об’єктів соціального призначення;
 • покращення медичного обслуговування громадян пільгових категорій під час лікування в закладах охорони здоров’я;
 • підвищення рівня забезпеченості і захищеності  пільгових категорій населення;
 • посилення орієнтації сімей на життєво важливі загальнолюдські цінності, утвердження фундаментальної цінності інституту сім’ї, розуміння визначної ролі в житті суспільства, виховання нового покоління, підвищення авторитету і стійкості шлюбу;
 • поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім’ями, молодими інвалідами, сиротами і дітьми , позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи молодіжних громадських організацій, волонтерів;
 • створення умов для поліпшення здоров’я  дітей та молоді, формування навичок здорового способу життя.

 

7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

          Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за рахунок коштів Державного та районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення районної Програми

соціального захисту населення на 2016-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити  на виконання Програми

Етапи виконання

Програми по роках

( грн.)

Усього витрат на виконання програми

(грн.)

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього

 

14636510

27570448

28749111

29658166

30581047

131195282

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

 

12873900

25386400

26494100

27299800

28111500

120165700

Районний бюджет

 

1762610

2180048

2255011

2355366

2461547

11014582

Інші надходження, не заборонені державою

 

4000

 

3000

8000

15000

         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в 2016-2020 роках за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті:

- за КТКВК 080102 «Територіальні медичні об’єднання»;

- за КТКВК 090202 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу»;

- за КТКВК 090216 «Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу»; 

- за КТКВК 091204 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

- за КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів»;

- за КТКВК 091103 « Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»;

- за КТКВК 091108 «Оздоровлення».

 

8. ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

         Строк виконання програми 2016-2020 роки.

 

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗРОБНИКА  ТА УЧАСНИКІВ

ПРОГРАМИ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Розробник Програми - управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Відповідальний виконавець Програми – управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 

         Учасники Програми - структурні підрозділи  райдержадміністрації: відділ освіти райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); управління Пенсійного фонду  України в Новопсковському районі Луганської області, Новопсковський районний центр зайнятості, Новопсковська районна організація ветеранів, Новопсковська районна спілка ветеранів Афганістану, Новопсковське районне товариство «Союз-Чорнобиль», сільські та селищні ради, Новопсковське районне територіальне медичне об’єднання, Комунальний заклад «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради», Новопсковський РЦСССДМ,  Новопсковський РС УДМС. 

        Функції координації та контролю за здійсненням заходів Програми покладаються на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Звіт про виконання Програми надається її учасниками управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щоквартально до 1 числа.

         Управління соціального захисту населення райдержадміністрації узагальнює інформацію та звітує перед районною радою про хід виконання Програми щороку до              1 березня. 

 

 

 

10.  Напрямки діяльності та заходи Комплексної районної програми

соціального захисту населення Новопсковського району

на 2016-2020 роки

 

з/п

 

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконання заходу

(роки)

Виконавці

Джерела

фінансу-вання

Орієнтовані  обсяги фінансування  (грн.)

у т.ч. по роках

Очікуваний результат

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння забезпеченню прав на соціальний захист пільгових категорій населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Забезпечення надання інформації громадянам про права на соціальний захист, зайнятість населення, пенсійне забезпечення,  з питань  надання пільг, субсидій і компенсацій, соціальних допомог  та змін у чинному  законодавстві.

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН

 райдержадміністрації,

управління Пенсійного фонду України в Новопсковському районі, райдержадмі-ністрація

РЦСССМД,

Новопсковський районний центр зайнятості

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня правової грамотності серед ветеранів війни, праці, військової служби, інвалідів, пенсіонерів та громадян похилого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Співпраця в рамках роботи он-лайн мобільного соціального офісу «Бібліотеки Новопсковщини: платформа для інформування громадян»

2016-2020

Відділ культури, УСЗН

 райдержадміністрації,

управління Пенсійного фонду України в Новопсковському районі, Новопсковський районний центр зайнятості

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

 

 

 

 

 

1.3  Своєчасне висвітлення в місцевих засобах масової інформації  тем соціального захисту учасників АТО, змін та доповнень у чинному законодавстві щодо порядку надання субсидій, допомог, нарахування пенсій, пільг та компенсацій громадянам, отримання соціальних послуг

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в Новопсковському районі, Новопсковський районний центр зайнятості, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Новопсковський

РЦСССДМ

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми 

 

 

 

 

 

1.4 Проведення нарад, «круглих столів», конференцій з метою вирішення питань соціального захисту ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, громадян похилого віку, інвалідів  та безробітних

2016-2020

Райдержадміністрація,

Новопсковська районна організація ветеранів,

Новопсковська районна спілка ветеранів Афганістану,

Новопсковське районне товариство «Союз-Чорнобиль»

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців  Програми 

Своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту зазначених категорій громадян

1.5 Забезпечення соціального супроводження осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю

 

2016-2020

Новопсковське РТМО, КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

Покращення життєдіяльності осіб з обмеже-ними фізичними можливостями,

психічними захворюваннями та розумовою відсталістю

1.6. Проведення в навчальних закладах інформаційно-просвітницької роботи  з питань захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю

2016-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

Виховання у молоді гідного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями

1.7  Активізація волонтерської роботи в навчальних закладах різного рівня

2016-2020

Новопсковський

РЦСССДМ,

відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський професійно-аграрний ліцей

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

Виховання в учнівської та студентської молоді почуття милосердя та поваги до ветеранів війни, інвалідів та громадян похилого віку

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист та реабілітаційні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 надання пільг та субсидій населенню для :

 

- оплати за житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

- виплати готівкою для придбання твердого палива

 

 

 

 

- надання інших пільг

2016-2020

 

 

 

 

 

 

УСЗН

 райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держав-ний бюджет

 

 

 

2016 - 12050000

2017 - 12650000

2018 - 13250000

2019 - 13850000

2020 - 14450000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення державних соціальних гарантій населенню в повному обсязі від потреби

 

 

 

 

Держав-ний бюджет

2016 - 33900

2017 - 35600

2018 - 37300

2019 – 39000

2020- 40700

Районний бюджет

 

2017 - 111000

2018 - 116000

2019 - 121000

2020 - 126000

2.2 Виплата разової грошової допомоги до   

5 травня ветеранам війни.

 

 

 

2016-2020

УСЗН

райдержадміністраці

 

 

 

Держав-ний бюджет

 

 

2016 - 790000

2017 – 1100800

2018 - 1106800

2019 - 1110800

2020 – 1120800

2.3 Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

2017-2020

УСЗН

райдержадміністраці

Держав-ний бюджет

2017 - 11600000

2018 - 12100000

2019 - 12300000

2020 - 12500000

2.4 Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю  з урахуванням індивідуальних програм реабілітації шляхом  підбору та пошуку підходящої роботи; допомога особам цієї категорії в адаптації до трудової діяльності, ритму трудового життя, інтеграції в робочий колектив

2016-2020

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації,

Новопсковський районний центр зайнятості

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

 

 

Забезпечення реалізації особами з обмеженими фізичними можливостями їх конституційних прав на професійну орієнтацію та зайнятість, працевлаштування  інвалідів з урахуванням індивідуальних програм реабі-літації , підбору та пошуку підхо-дящої роботи

2.5 Обмін інформацією між центром зайнятості та управлінням соціального захисту населення щодо підприємств, яким доведено нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів, наявних вакансій та кількості інвалідів, які бажають працевлаштуватись

2016-2020

УСЗН

райдержадміністрації,

Новопсковський районний центр зайнятості

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

2.6 Створення банку даних інвалідів, які бажають працювати або закінчують різні навчальні заклади

2016-2020

УСЗН

райдержадміністрації,

Новопсковський районний центр зайнятості

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

2.7 Проведення профорієнтаційних заходів (бесіди, круглі столи, усні журнали, диспути, зустрічі, години спілкування,тренінги) для молоді з особливими потребами: учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів та випускників навчальних закладів

2016-2020

Відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський районний центр зайнятості

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

Допомога молоді з інвалідністю знайти найбільш відповідний для себе вид діяльності та визначитися з професійною підготовкою

2.8 Проведення  інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками дітей-інвалідів та з  інвалідами щодо навчання і одержання відповідної професії в навчальних закладах Мінсоцполітики

2016-2020

УСЗН

райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

2.9  Організація роботи з роботодавцями щодо популяризації надомної форми організації праці, як одного з оптимальних напрямків забезпечення зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

Новопсковський районний центр зайнятості

 

 

 

 

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

 

Працевлашту-вання осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

2.10 Ведення банку даних учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, які не досягли пенсійного віку та звернулися за допомогою у працевлаштуванні. Сприяння працевлаштуванню, професійній орієнтації на відповідні види діяльності та професійному навчанню

 

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковський районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

 

 

2.11 Першочергове надання місць дітям учасників АТО в дитячих дошкільних закладах

 

 

 

2017-2020

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські та селищні ради

 

 

 

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня соціальної адаптованості дітей учасників АТО, зняття соціальної напруги в сім’ях

2.12 Соціальна підтримка, соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО

2017-2020

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

Соціально-психологічна адаптація учасників АТО та членів їх сімей

 

 

 

 

 

2.13 Консультування та надання психологічної підтримки для учасників АТО та членів їх сімей

2017-2020

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

2.14 Надання комплексу соціальних послуг та соціальний супровід учасників АТО та їх сімей

2017-2020

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

2.15 Групи самодопомоги для учасників АТО та членів їх сімей

2017-2020

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

2.16 Виявлення громадян, котрі потребують надання соціальних послуг (в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб) і дітей – інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг. Наповнення та підтримка в актуальному стані електронної бази даних

2016-2020

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

Своєчасне та всебічне надання соціальних та реабілітаційних послуг потребуючим громадянам

2.17 Проведення заходів щодо відзна-чення Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 600

2017 - 700

2018 - 1200

2019 - 1400

2020 - 1600

 

 

 

 

Підвищення культурного рівня громадян

 

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 500

2017 - 500

2018 - 500

2019 - 500

2020 - 500

2.18 Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного Дня інвалідів

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1800

2017 - 2100

2018 - 2200

2019 - 2200

2020 – 2400

Забезпечення покращення життєдіяльності та соціальної активності осіб з обмеженими  можливостями

Новопсковська районна організація ветеранів

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 500

2017 - 500

2018 - 500

2019 - 500

2020 - 500

2.19 Проведення Новорічних та Різдвяних  свят у відділенні ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику

2016-2020

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районний бюджет

2016 - 1300

2017 - 1800

2018 - 2300

2019 - 2800

2020 - 3000

Підвищення соціальної активності дітей-інвалідів

 

2.20 Забезпечення функціонування  відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику

2016-2020

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районний бюджет

2016 - 252300

2017 - 253300

2018 - 254200

2019 - 255200

2020 - 256200

Надання реабілітаційних послуг 348 потребуючим, з них: 78 – діти-інваліди, 270 – діти групи ризику

2.21 Надання фінансової підтримки громадським організаціям:

 

 

 

 

 

2.21.1  Новопсковській районній організації   ветеранів

 

 

 

 

2.21.2  Новопсковській районній спілці ветеранів Афганістану

 

 

 

2.21.3 Новопсковському районному товариству  «Союз-Чорнобиль» 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Районна рада

 

 

 

 

 

Районний бюджет Всього:

 

 

По напрямам

2016 - 112937

2017 - 100018

2018 - 102221

2019 - 106566

2020 -112777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення умов роботи

громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Районна рада

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

2016 - 92920

2017 - 89898

2018 - 91617

2019 - 95242

2020 - 100695

 

2016-2020

 

 

 

 

Районна рада

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 15017

2017 - 5060

2018 - 5302

2019 - 5662

2020 - 6041

2016-2020

 

 

Районна рада

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

2016 - 5000

2017 - 5060

2018 - 5302

2019 - 5662

2020 - 6041

2.22 Проведення заходів для поздоровлення (ювілейні дні народження) ветеранів

 

 

2016-2020

 

 

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1000

2017 - 1000

2018 - 1000

2019 - 1000

2020 – 1000

Підвищення уваги з боку суспільства до ветеранів

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-мистецький і патріотично-виховний напрямки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Організація  та проведення заходів щодо утримання   в належному стані братських могил, пам’ятників, інших місць, пов’язаних з героїчним минулим років Другої Світової війни  та пам’ятників  із вшанування пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, воїнів-інтернаціоналістів та прилеглих до них територій 

2016-2020

Сільські та селищні ради

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

Збереження пам’ятників для нащадків

3.2 Проведення заходів для ветеранів Другої світової війни, до річниці аварії на ЧАЕС та Дня вшанування  ліквідаторів аварії на ЧАЕС

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації, Новопсковська районна організація ветеранів,

Новопсковська районна спілка ветеранів Афганістану,

Новопсковське районне товариство «Союз-Чорнобиль»

За рахунок  коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

 

Відзначення пам’ятних дат на належному рівні, формування патріотичних почуттів серед населення на прикладі наших земляків

3.3 Проведення заходів щодо вшанування Героїв Небесної Сотні та учасників бойових дій АТО на сході України

 

 

2016-2020

Відділ культури райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

3.4 Проведення заходів щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді (згідно указу Президента України від 12.06.2015р. № 334/2015)

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

Сприяння духовному розвитку молоді, виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту

3.5 Популяризація сімейного способу життя, популяризація родинних цінностей, виявлення творчих сімей та їх залучення до участі у культурно-масових заходах.

 

2016-2020

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

всього

 

2016 - 7420

2017 - 8920

2018 - 10420

2019 - 11920

2020 – 13420

 

 

 

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в суспільстві щодо створення сім’ї, та позитивного іміджу сімейних цінностей, зміцнення моральних засад сімейного життя

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

3.6 Популяризація народних традицій та сімейних обрядів етнографічного спрямування, зміцнення іміджу сім’ї.

2016-2020

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 2500

2017 - 3000

2018 - 3500

2019 - 4000

2020 – 4500

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

3.7. Пропаганда позитивного іміджу сім’ї та утвердження сімейних цінностей.

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

Всього:

 

 

2016 - 52000

2017 - 58000

2018 - 64000

2019 - 70000

2020 - 76000

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

3.7.1 районні заходи до Міжнародного дня сім’ї – проведення районної конкурсно-розважальної програми.

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. привітання родин з народженням першої дитини

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1000

2017 - 1500

2018 - 2000

2019 - 2500

2020 - 3000

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

2016-2020

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1000

2017 - 1500

2018 - 2000

2019 - 2500

2020 - 3000

РЦСССДМ

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

3.7.3 організація та проведення районного свята для сімей «Золоте весілля»

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 50000

2017 - 55000

2018 - 60000

2019 - 65000

2020 - 70000

3.8 Організація та проведення районного конкурсу на кращу первинну організацію ветеранів

2020

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

Інші надходження, не заборонені державою

 

2017 - 5000

 

 

 

 

 

 

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в суспільстві

 

 

 

 

 

 

3.9 Розвиток інноваційного напрямку роботи «Університет ІІІ-го віку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), УСЗН райдержадміністрації, Пенсійний фонд України в Новопсковському районі, відділ культури райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Проведення заходів щодо

 відзначення:

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30-річчя від дня заснування Новопсковської районної організації ветеранів;

 

 

 

 

 75-річчя визволення Новопскова від фашистських загарбників;

 

 

 

- 75-річчя визволення України від фашистських загарбників,

 

 

 

 

- 75-річчя до дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні

 

 

 

 

- 30-і  роковини Чорнобильської катастрофи

 

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

Всього:

 

2017 - 3000

2018 - 3000

2019 - 2000

2020 – 2000

 

 

 

 

Підвищення уваги суспільства до ветеранів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші надходження, не заборонені

державою

Всього:

2017 -4000

2019 - 3000

2020 - 3000

 

 

2017

 

 

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

 

 

 

 

Районний бюджет

 

2017 – 3000

 

інші надходження, не заборонені

державою

 

2017 - 4000

 

2018

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

Районний бюджет

 

2018 – 3000

2019

 

 

 

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

 

 

 

Районний бюджет

2019 - 2000

 

інші надходження, не заборонені державою

 

2019 – 3000

2020

 

 

Новопсковська районна організація ветеранів

 

 

 

Районний бюджет

2020 – 2000

 

інші надходження, не заборонені

державою

 

2020 – 3000

 

2016

 

 

Новопсковське районне товариство «Союз-Чорнобиль»

Районний бюджет

 

2016 - 27233

 

 

3.11 Залучення учасників АТО до проведення у навчальних закладах заходів з військово-патріотичного виховання

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

Відновлення в суспільній свідомості позитивного образу воїна – учасника АТО

3.12 Проведення циклу заходів в закладах культури, бібліотеках, направлених на створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учасників АТО та членів їх сімей

2016-2020

 

Відділ культури райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

Підвищення культурного рівня учасників АТО

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-побутові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Активізація роботи по виконанню Указів Президента України щодо безперешкодного доступу інвалідів та маломобільних груп населення до об’єктів громадського та соціального призначення

 

2016-2020

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно–транспортної інфраструктури

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

Забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення

4.2 Розвиток служби «соціальне таксі»

 

 

 

 

 

2016-2020

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районний бюджет

2016 - 100000

2017 - 150000

2018 - 152000

2019 - 154000

2020 – 156000

 

Надання тран-спортних послуг маломобільним групам населення, покращення умов їх перевезення

4.3 Покращення матеріального становища багатодітних сімей:

- привітання дітей з багатодітних родин, де виховується 5 і більше дітей з Днем знань.

 

2016-2020

 

 вересень щороку

 

 

УСЗН

райдержадміністраціїї

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

2016 - 7000

2017 - 7500

2018 – 8000

2019 – 8500

2020 – 9000

 

Підвищення  економічного рівня сімей, подолання негативних демографічних тенденцій, переорієнтація сучасних сімей на народження дітей. 

4.4 Виділення коштів на ритуальні послуги ветеранів війни (придбання вінків)

 

 

2016-2020

 

 

 

Новопсковська районна організація

ветеранів

 

 

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1000

2017 - 1500

2018 - 1500

2019 - 1000

2020 – 1000

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна та медико-фізична реабілітація. Медичне обслуговування пільгової категорії населення

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Проведення медичних оглядів інвалідів, ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Здійснення контролю за станом здоров’я інвалідів, дітей-інвалідів і дітей групи ризику,  які проходять реабілітацію 

2016-2020

 

 

 

 

Новопсковське РТМО,

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

 

 

 

 

Покращення медичного обслуговування вказаної категорії громадян та якості надання медичних послуг

 

5.2 Проведення медичних оглядів учасників АТО, які проходять реабілітацію, здійснення лікувально-профілактичних заходів та постійного психологічного супроводу

2017-2020

 

КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

Районний бюджет

 

 

 

2017- 113300

2018 - 113300

2019 - 113300

2020 - 113300

5.3 Виділення коштів для:

 

 

 

 

 

5.3.1. Ветеранів війни на проходження лікування  в стаціонарі та харчування, безкоштовне отримання ліків і безплатне зубопротезування

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Інвалідів  всіх категорій на проходження лікування в стаціонарі, безкоштовне отримання ліків

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Новопсковське РТМО, КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

Районний бюджет Всього:

 

По напрямам:

2016 - 892860

2017 - 951550

2018 - 1017010

2019 - 1087620

2020 – 1165790

 

Поліпшення стану здоров’я ветеранів війни, праці, інвалідів всіх категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковське РТМО

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 366000

2017 - 372000

2018 - 379000

2019 - 386000

2020 – 394000

КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

 

 

 

 

2016 - 90000

2017 - 99000

2018 - 109000

2019 - 120000

2020 - 132000

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковське РТМО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 60000

2017 - 66000

2018 - 73000

2019 - 80000

2020 - 88000

КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

 

 

 

 

 

2016 - 376860

2017 - 414550

2018 - 456010

2019 - 501620

2020 – 551790

5.4 Безоплатне зубопротезування  (за винятком протезування з дорогоцінних металів) учасників АТО

 

2017-2020

 

Новопсковське РТМО

 

 

Районний бюджет

 

 

2017 - 20000

2018 - 20000

2019 - 20000

2020 – 20000

 

Покращення медичного обслуговування  учасників АТО

 

 

 

5.5 Лікування  учасників АТО в стаціонарі

 

2017-2020

 

Новопсковське РТМО

 

 

Районний бюджет

 

 

2017 - 32500

2018 - 32500

2019 - 32500

2020 – 32500

5.6 Харчування учасників АТО в стаціонарі

 

2017-2020

 

Новопсковське РТМО

 

 

Районний бюджет

 

 

2017 - 27500

2018 - 27500

2019 - 27500

2020 – 27500

5.7 Забезпечення планування реабілітаційних заходів, складання індивідуальних  планів реабілітації  для учасників АТО та контроль за їх виконання

 

2017-2020

 

КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

Районний бюджет

 

 

2017 - 1000

2018 - 1100

2019 - 1100

2020 – 1100

Реалізація індивідуальних планів реабілітації та загальне покращення стану здоров’я  учасників АТО

5.8 Створення реєстру  учасників АТО усіх категорій для забезпечення диспансерного нагляду (придбання комп’ютерної та оргтехніки)

 

2017-2020

 

КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

Районний бюджет

 

 

2017 - 15000

 

 

Покращення якості надання медичних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Організація та здійснення контролю за станом здоров’я учасників АТО шляхом проведення диспансеризації

 

 

2017-2020

 

 

 

Новопсковське РТМО, КЗ«Новопсковський центр ПМСД Новопсковської районної ради»

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми

5.10 Пільгове оздоровлення ветеранів війни

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністраціїї

 

 

 

Районний

бюджет

 

 

 

 

2016 - 150660

2017 - 154860

2018 - 159060

2019 - 163260

2020 – 167460

 

Поліпшення стану здоров’я ветеранів війни та учасників АТО

 

5.11 Забезпечення учасників АТО санаторно-курортними путівками

 

 

2017-2020

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністраціїї

 

 

 

Державний бюджет

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок. Попередження насильства в сім’ї.

 

 

 

 

6.1. Інформування громадськості з питань попередження  насильства в сім’ї.

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

УСЗН, відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, Новопсковський

ВП ГУНП

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

 

 

 

 

Формування ненасильницької ідеології, якісна зміна ціннісних пріоритетів щодо сімейних стосунків та ролі сім’ї, в суспільстві. Формування негативного відношення до

антисоціальних явищ.

6.2. Проведення районного етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

 

2016 - 1000

2017 - 1500

2018 - 2000

2019 - 2500

2020 – 3000

 

Відділ освіти райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання послуг з оздоровлення дітей пільгових категорій, нормативно-правове та організаційне забезпечення оздоровлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Розробка розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження заходів щодо організаційного та фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей району», створення та поповнення єдиного банку даних дітей пільгових  категорій, які підлягають оздоровленню, проведення рейдів перевірок закладів оздоровлення та відпочинку, проведення засідань Координаційної ради з питань відпочинку та оздоровлення дітей, та комісії з розподілу путівок для оздоровлення дітей і підлітків райдержадміністрації, підведення підсумків оздоровчої кампанії в районі.

2016-2020

 

 

 

 

 

 

УСЗН

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Коштів на фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісного оздоровлення дітей, координація дій райдержадміні-страції, сільських та селищних рад, загальноосвітніх закладів району, підприємств та організацій у сфері оздоровлення, забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій за розподілом, здійсненим районною комісією з розподілу путівок для оздоровлення дітей і підлітків райдержадміністрації

1) Безоплатні путівки надаються:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- дітям-інвалідам за відсутності протипоказань та здатним до самообслуговування;

- дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час службових обов’язків;

- дітям з малозабезпечених сімей, сім’ї яких, відповідно до законодавства, одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- бездоглядним дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протестую.

2) Путівки з частковою оплатою у розмірі 20% вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством надаються:

- дітям з багатодітних сімей;

- дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч.1 ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

- талановитим та обдарованим дітям, переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад (1-3 особисте або командне місце, отримані за останні 2 навчальні роки);

- відмінникам навчання протягом останніх 2-х навчальних років;

3) Путівки з частковою оплатою у розмірі 30 % вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених чинним законодавством надаються:

- дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

- дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи

 

7.3 Організація оздоровлення дітей на базі ДПУ УДЦ «Молода гвардія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців Програми