Текст документа:

Про  підвищення рівня виконавської дисципліни у райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України, актів та доручень  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та  районної державних адміністрацій у 2017 році


Новопсковська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 січня 2017 року № 30


Про  підвищення рівня виконавської дисципліни у райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України, актів та доручень  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та  районної державних адміністрацій у 2017 році


 

Відповідно до ст. ст. 6, 16, 41, 44 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», указів  Президента  України від  29.03.2000 № 549/2000 „Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень  Президента України”  та від 19.02.2002 № 155/2002 „Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, на   виконання   постанови   Кабінету   Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 №2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 року № 630 «Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення», з метою вдосконалення організації контролю за виконанням документів та підвищення рівня виконавської дисципліни у райдержадміністрації та її структурних підрозділах:                                                                    

1. Заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації:

1.1. щомісячно здійснювати моніторинг стану виконання завдань, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, службових листів, розгляду заяв і звернень громадян;

1.2. вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків, вирішувати питання притягнення згідно із чинним законодавством  до дисциплінарної відповідальності осіб, якими допускаються невиконання або несвоєчасне виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації:

2.1. проаналізувати стан виконавської дисципліни за підсумками 2016 року;

2.2 вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків у роботі та посилення виконавської дисципліни;

2.3. забезпечити  належну  взаємодію  під  час  виконання   відповідних завдань органів виконавчої влади, поінформувати райдержадміністрацію про проведену роботу до 01 липня 2017 року.

3. Затвердити графік перевірок стану діловодства та дотримання виконавської дисципліни в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації (додається).

4. Головному  спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації:

4.1. проводити перевірки дотримання виконавської дисципліни в апараті та структурних підрозділах Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та установах, організаціях району  згідно із затвердженим графіком;

4.2. детально аналізувати кожний факт несвоєчасного чи неякісного  виконання  документів,  що  знаходяться  на  контролі, ініціювати, у разі потреби,  вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні строків виконання документів;

4.3. готувати щотижневі плани-переліки виконання доручень, які доводити  до  відома  заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за виконання;

4.4. проводити щоденний моніторинг стану виконання доручень та завдань, які надходять для виконання до райдержадміністрації;

4.5. щоквартально проводити поглиблений аналіз виконання контрольних документів структурними підрозділами апарату  райдержадміністрації та результати подавати на розгляд керівництву;

4.6. забезпечити підготовку матеріалів для розгляду питання про  стан  виконання  завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  голови  облдержадміністрації та голови  райдержадміністрації  щомісячно на апаратній нараді у голови райдержадміністрації, один раз у півріччя на засіданні колегії райдержадміністрації;

4.7. надавати постійну методичну допомогу щодо виконання цієї роботи  структурним  підрозділам райдержадміністрації.

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2016 року № 30 «Про  підвищення рівня виконавської дисципліни у райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України, актів та доручень  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів обласної та районної державних адміністрацій у 2016 році» визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації  Черняк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                         С.П.БЄЛІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

23.01.2017 р.№ 30

 

 

 

 

Графік

перевірок стану діловодства та дотримання виконавської дисципліни в апараті та

 структурних підрозділах Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області на 2017 рік

 

 

№ з/п

Найменування організацій, підприємств, установ району, структурних підрозділів райдержадміністрації, де проводяться перевірки

Термін проведення перевірки

Примітка

1

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

27.02.2017

 

2

Управління фінансів райдержадміністрації

31.03.2017

 

3

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

28.04.2017

 

4

Архівний відділ райдержадміністрації

30.05.2017

 

5

Відділ Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

30.06.2017

 

6

Відділ освіти райдержадміністрації

31.07.2017

 

7

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

31.08.2017

 

8

Відділ культури райдержадміністрації

29.09.2017

 

9

Служба у справах дітей райдержадміністрації

31.10.2017

 

10

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

30.11.2017

 

11

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

28.12.2017