Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новопсковська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Освіта та наука

                                                                                          Проведено атестаційну експертизу Білолуцької гімназії.

         Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, наказу відділу освіти Новопсковської РДА «Про затвердження плану графіка проведення державної атестації Білолуцької гімназії Новопсковської районної ради Луганської області» від 28.03.2016 № 79, з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти; надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам у період з 06.02.2017 по 20.02.2017 проведено атестаційну експертизу Білолуцької гімназії Новопсквоської районної ради Луганської області.

          За результатами атестаційної експертизи атестаційною комісією встановлено, що у навчальному закладі на належному рівні створені умови для організації навчально-виховного процесу, а також для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів. Забезпечується соціально-психологічний супровід учнів вразливих категорій. Ведення ділової документації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. У закладі створені умови для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи. Належним чином організована робота щодо професійного розвитку педагогічних працівників. З боку адміністрації закладу здійснюється всебічний контроль за всіма напрямками освітньої діяльності гімназії, впроваджуються різні види контролю інноваційного характеру. У міжатетестаційний період загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу значно покращився.  Білолуцька гімназія бере активну участь у житті територіальної громади; співпрацює з громадськими організаціями, підприємствами та установами селища, району.

         Атестаційною комісією одноголосно ухвалено рішення та видано наказ відділу освіти про визнання Білолуцької гімназії Новопсковської районної ради Луганської області атестованою та надати право на здійснення освітньої діяльності за рівнем «базова загальна середня освіта» та «повна загальна середня освіта» з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень терміном на 10 років. 

Інформація

про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації  від 09.04.2013 №132  «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

З метою створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя, запобігання поширенню соціального сирітства, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей та підлітків, профілактики дитячої злочинності у Новопсковському районі запроваджений План заходів щодо  виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», на виконання якого відділами, управліннями райдержадміністрації, сільськими та селищними радами, організаціями, навчальними закладами проведена відповідна робота.

З питання охорони здоров’я та формування здорового способу життя дітей надання медичної допомоги дітям у Новопсковському районі здійснюється за клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України. Протягом 2016 року медичними працівниками Новопсковського РТМО було прочитано 15 лекцій для батьків та дітей старшого і молодшого віку щодо збереження здоров’я дітей засобами імунопрофілактики, раннього виявлення хвороб на початкових стадіях, протидії туберкульозу, алкоголізму, наркоманії, статевого виховання школярів тощо.

 Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків станом на 01.07.2016 року проведені на 65,4%. Лікар-офтальмолог Новопсковського РТМО протягом  поточного року здійснює відбір і забезпечує направлення дітей до кабінетів охорони зору у закладах охорони здоров’я ІІ рівня. За результатами профілактичних оглядів проведений розподіл за групами здоров’я, а також відбір дітей, які потребують санаторно-курортного лікування.

За 6 місяців 2016 р. закупівель сучасного медичного обладнання для дитячого та родопомічного закладу у Новопсковському районі не здійснювалось.

На виконання Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 р. №321, у 2016 році 12 дітям-інвалідам видано 11 направлень до протезно-ортопедичних підприємств та 3 направлення до підприємств-виробників, 2 дітей-інвалідів забезпечено 2 одиницями технічних засобів реабілітації, з них 1 кріслом-колісним  та 1 шведською стінкою). На цей час 3 дітей-інвалідів перебуває на черзі на забезпечення 3 одиницями технічних засобів реабілітації. Відповідно до рекомендацій індивідуальних програм реабілітації дані дітей-інвалідів занесено до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

При Новопсковському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику. Кожного дня відділення відвідують 12-14 дітей, з яких 5-6 дітей-інвалідів. Соціальні послуги дітям надають дитячий лікар, медична сестра з масажу, медичні сестри з лікувальної фізкультури та фізіотерапії, вчитель – реабілітолог і його асистент логопед. Станом на 01.09.2016 року реабілітаційними послугами скористувалися 191 дитина, з яких 23 дитини-інваліда.

У навчальних закладах району забезпечуються права дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового та (або) фізичного розвитку на рівний доступ до якісної освіти. Таких дітей у районі 58, з них 36 осіб навчалися у загальноосвітніх класах  і повністю були адаптовані до навчально-виховного процесу в школах. 22 дитини знаходилися на індивідуальному навчанні, з них 12 - внаслідок неможливості відвідувати навчальні заклади за станом здоров’я.

У 25 загальноосвітніх навчальних закладах організоване гаряче харчування учнів. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій стовідсотково забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Для учнів, які проживають на відстані більше ніж 3км від навчального закладу, організовано підвіз до місць навчання та у зворотному напрямку.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах створені відповідні умови для забезпечення фізичного розвитку учнів. З метою дотримання рухової активності школярів у навчальних закладах проводяться рухливі ігри, спортивні години в групах продовженого дня, позакласні заходи (змагання) тощо. Покращенню фізичної підготовки учнів сприяє організація фізкультурно-масової та спортивної роботи. Серед учнівської молоді проводиться спартакіада школярів з різних видів спорту.

Щороку перед початком нового навчального року учні проходять медогляд. Питання про стан здоров`я школярів за результатами медогляду обговорюються на нарадах при директору, на батьківських зборах, засіданнях педагогічних рад.

Протягом минулого 2015-2016 навчального року проведені заходи, спрямовані на виховання в учнів культури здоров`я, формування активної життєвої позиції, профілактику щодо недопущення вживання шкідливих речовин, запобігання захворювань і поширення ВІЛ-інфекцій/СНІДу. З цією метою учнівські та батьківські колективи залучалися до виховних, правоосвітніх і фізкультурно-оздоровчих заходів. В рамках проведення відповідних заходів були організовані зустрічі медичних працівників з учнівською молоддю.

З метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році, в районі на базі загальноосвітніх навчальних закладів була організована робота 27 таборів з денним перебуванням, а також профільних таборів з денним перебуванням на базах Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості та Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи. Робота таборів була організована відповідно до Типового положення про дитячий оздоровчий заклад.

Влітку 2016 року за рахунок коштів районного бюджету було придбано 24 путівки  для дітей пільгових категорій у ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина». Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за путівками, які виділяються Міністерством соціальної політики України у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та Українському дитячому центрі «Молода гвардія» оздоровлено 22 дитини.

Загалом в районі всіма видами оздоровлення та відпочинком було охоплено  1753 дитини, з них стовідсотково були оздоровлені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

З питання створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти з метою розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб в районі організовано змістове дозвілля учнівської молоді у позаурочний час, розвиток творчих здібностей дітей; молодь залучається до занять спортом, ведеться пропаганда здорового способу життя. На території району функціонує Новопсковська дитячо-юнацька спортивна школа та Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості.

У 2016-2017 навчальному році у Новопсковській ДЮСШ організовано роботу 5 відділень з футболу, волейболу, греко-римської боротьби, легкої атлетики, важкої атлетики. У 22 навчально-тренувальні групи навчалося 328 учнів.

У Новопсковському БДЮТ функціонує 15 гуртків, в яких організовано роботу 25 груп, в яких навчається 435 вихованців. 13 груп працює на базі загальноосвітніх шкіл району згідно з укладеними угодами. Вихованці позашкільних навчальних закладів постійно беруть участь у конкурсах, виставках, фестивалях, змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, в яких досягали високих результатів.

 З метою соціального забезпечення та підтримки сімей з дітьми, дотримання прав дітей та  запобіганню сімейного неблагополуччя РЦСССДМ ведеться робота з  сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Таких сімей на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді перебуває 709, в них утримується 1319 дітей. З січня по вересень  2016 року 10 родин вказаної категорії виявлено вперше,  39 сімей перебували на соціальному супроводі. За результатами проведеної роботи складено спільні  акти соціальних інспектувань, з’ясовані основні потреби та види необхідної допомоги таким родинам щодо подолання  ними складних життєвих обставин. 122 родини мають алкогольні проблеми. За сприяння РЦСССДМ за звітній період 2 особи пройшли медичне кодування від алкогольної залежності.

У напрямку Загальнодержавної програми «Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей» службою у справах дітей Новопсковської районної державної адміністрації, відділом ювенальної превенції Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області, Новопсковським районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді здійснено 15 рейдів по перевірці сімей, в яких виховуються діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, за результатами яких: перевірено умови мешкання 88 сімей, в них виховується 211 дітей; 18 батьків офіційно попереджені за неналежне виконання батьківських обов`язків відносно дітей, на 23 батька складені протоколи за ст. 184 КУпАП.         

Протягом 8 місяців поточного року на території району Новопсковським ВП ГУНП з спільно із службою у справах дітей проведено ряд організаційних та практичних заходів «Канікули», «Літо - 2016», «Дозвілля», направлених на стабілізацію криміногенної обстановки у підлітковому середовищі. Здійснено 5 рейдів по перевірці торгівельних точок роздрібної торгівлі, місць масової концентрації неповнолітніх, за результатами яких виявлено: 2 факти продажу неповнолітнім алкогольних напоїв; 2 неповнолітніх, які вживали алкогольні напої; 2 факти куріння неповнолітніх у забороненому місці; 3 факти доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, 1 факт притягнення до відповідальності за порушення порядку перебування дітей у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг або закладах громадського харчування.

З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей створений і ведеться електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, станом на 16.09.2016 року на обліку служби перебуває 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 38 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Під опікою та піклуванням громадян, які проживають на території Новопсковського району, перебуває 29 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях – 7 дітей, ДБСТ- 2 дитини. Всього у сімейні форми виховання влаштовано 80,9 % дітей зазначеної категорії.

В районі  вже сформоване позитивне ставлення громадян до розвитку нових форм сімейного виховання, продовжують функціонувати та розвиватися  5 прийомних сімей, запроваджено процес створення будинку сімейного типу. Протягом 2016 року одну прийомну сім’ю поповнено  дитиною-сиротою.   Станом на 15.09.2016  року у прийомних сім’ях  в районі  виховується  13 дітей. Протягом 2016 року на навчання до Луганського обласного ЦСССДМ було скеровано 4 кандидати на створення прийомної сім’ї, яких за результатами навчання поставлено на облік в службі у справах дітей. 

З метою участі дітей у житті суспільства в районі створена і діє районна дитяча громадська організація «Дивосвіт», яка складається з 16 шкільних первинних колективів (держави, країни, республіки, дружини) і об’єднує близько 2000  дітей віком від 7 до 15 років. Координаційним центром є Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості. Кожна організація має свою символіку (прапор, галстук, девіз, емблему, значок),  статус або положення. Робота учнівського самоврядування здійснюється відповідно до плану роботи, затвердженого директором школи, планів роботи комісій, активів.

Планування роботи учнівського самоврядування здійснюється за різними напрямками: патріотичне, морально-правове, естетичне, фізичне, трудове, екологічне виховання, формування здорового способу життя, волонтерська робота. Учнівська молодь навчальних закладів проявляє зацікавленість і активність до організації та проведення загальношкільних масових заходів, а також активну участь бере у різних районних та обласних конкурсах.

Щороку за результатами системно-рейтингової програми «Зроби крок» визначаються школи-переможці, які брали участь та досягли успіхів у районних, обласних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах, виставках тощо.  

Сьогодні на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року №590-р відділами, організаціями району розробляються районні заходи з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», виконання яких пропоную розглянути у січні 2017 року.

Начальник служби у справах дітей                                                Колесник С.І.

Інформація

відділу освіти про завершення навчального року, підготовку навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

 

            Закінчився ще один навчальний рік. Слід зазначити, що  попри  проблеми і труднощі, які переживає  нині наша країна, навчально-виховний процес у закладах освіти району  здійснювався  без ускладнень.

            У сучасних умовах однією зі складових успішного навчання дитини в школі є здобуття нею дошкільної освіти. В районі цьому питанню приділяється значна увага.  На сьогодні   функціонує 19 дошкільних навчальних закладів (11 – постійно діючих, 8 - з короткотривалим режимом перебування в орендованих приміщеннях на базі шкіл), в них виховується 823 дитини.  З грудня 2015 року рішенням сесії Новорозсошанської сільської ради дитячий садок «Колосок» почав працювати повний робочий день. Дошкільною освітою охоплено 100% дітей від 3 до 6 років.  

            Стимулюванню діяльності дошкільних закладів в напрямку підвищення якості дошкільної освіти сприяє державна атестація дошкільних навчальних закладів.  В  квітні - травні 2016 року два дошкільні навчальні заклади успішно пройшли державну атестацію: ДНЗ «Краплинка» Новобілянської сільської ради та ДНЗ «Колосок» Новорозсошанської сільської ради.

            Ведеться робота по зміцненню матеріальної бази дошкільних навчальних закладів.  В 9 ДНЗ є музичні та обладнані фізкультурні зали. Всі ясла-садки мають автономні котельні, 3 – власне водопостачання.

            Для забезпечення здобуття середньої освіти дітьми шкільного віку в районі функціонують 25 загальноосвітніх навчальних закладів, з них І-ІІ ступенів – 15, І-ІІІ ступенів – 9 та Білолуцька гімназія з контингентом у 2015-2016 навчальному році 3030 учнів. Чисельність класів складала 214, їх середня наповнюваність  становила 14,2 учні. Функціонували 11 груп продовженого дня з наповнюваністю по 30 чол. 

            У загальноосвітніх навчальних закладах створено всі умови для забезпечення рівного доступу дітей до освіти, збереження їх життя і здоров’я. Однією з цих  складових   є забезпечення гарячого харчування. Як відомо, з  2016 року використання коштів державної освітньої субвенції на харчування учнів стало неможливим, ці видатки можуть забезпечуватися лише з місцевих бюджетів. На сесії районної ради у січні на гаряче харчування дітей було виділено 766,4 тис.грн, що  складає 100% від потреби   до кінця навчального року. Сподіваємося, що і у наступному  навчальному році питання буде вирішене позитивно. У 2015-2016 році у школах харчувалося 1224 учнів  1-4 класів та 65 дітей з малозабезпечених сімей-учнів 5-11 класів.

            Для організації безкоштовного регулярного перевезення дітей до навчальних закладів і додому в сільській місцевості на балансі відділу освіти перебуває 8 транспортних засобів: 2 - придбані за кошти місцевого бюджету і 6 - одержані за Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус». У 2015-2016 навчальному році підвезення 423 школярів та 26 педагогічних працівників здійснювалося до 8 загальноосвітніх шкіл з 18 населених пунктів. На забезпечення підвозу учнів у 2015 році з бюджету було виділено кошти у розмірі 321,25 тис. грн.,  2016  - 344,8 тис. грн.

            Важливим чинником збереження  здоров’я дітей є організація літнього відпочинку. У 2016 році на  ці цілі з районного бюджету було виділено 90,0 тис.грн. З метою ширшого охоплення школярів відпочинком  були залучені благодійні кошти батьків, підприємств та приватних підприємців, що дало можливість   охопити відпочинковими послугами 1244 дитини. Табори з денним перебуванням   діяли на базі всіх 25 загальноосвітніх  навчальних закладів, Дитячо-юнацької спортивної школи.  На сьогодні працює табір на базі Будинку дитячої та юнацької творчості, де відпочиває більше 50 дітей.

            У рамках оголошеного Президентом України 2016 року-Роком англійської мови робота 24 таборів з денним перебуванням була організована в режимі  літніх мовних таборів, тобто діти не тільки відпочивали, але й в неформальній обстановці покращували свої знання з англійської мови.          40 учнів Новопсковської газопроводської школи отримають послуги з відпочинку наприкінці червня у всеукраїнському літньому мовному таборі в  м. Біла Церква  шляхом участі у проекті «Go Camps» (у рамках співпраці з громадською організацією Go Global).

            Важливою ділянкою роботи відділу освіти у поточному навчальному році було проведення ЗНО  з української мови і літератури (взяли участь 240 чол.) , математики (взяли участь 116 чол.) та історії України (взяли участь 191 чол.), результати якого зараховувалися  як оцінки за державну підсумкову атестацію з цих предметів. 

Перед районною системою освіти стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом  створення оптимальних умов для  навчання молоді. Робота з обдарованими учнями в районі проводиться  через залучення їх до участі в різних творчих та інтелектуальних змаганнях. Найвагоміші з них - Всеукраїнські учнівські олімпіади. За результатами  участі    в ІІІ (обласному)етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.р. район посідає 10-12 місце серед 16 територій області.

 Як і в попередні роки, забезпечується і матеріальна  підтримка обдарованої молоді. За  високі досягнення у навчанні 11 випускників отримали золоті та срібні медалі, їм була виплачена матеріальна допомога  у сумі 4 тис 950 грн (по 450 грн кожному). Високі результати навчальної діяльності, підтверджені під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання,  показали учні Новопсковської, Новобілянської, Новопсковської газопроводської, Риб’янцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Білолуцької гімназії.

             У 2015-2016 навчальному році  навчальні заклади  району брали участь  в трьох регіональних та всеукраїнських моніторингових дослідженнях: української мови в 11  класах;  з англійської мови в 9 класах; з історії України в 10 класах.  

             Відділ освіти сприяє участі шкіл району у всеукраїнських та Міжнародних освітніх проектах. Так у березні 2016 року 4 школи району  взяли участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016»  ( м. Київ). За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій в національний освітній простір   дипломами   нагороджені Писарівська ЗОШ  І-ІІ ступенів (як  громадсько-активна школа), Риб’янцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (формування основ здорового способу життя та безпеки через освіту), Новопсковська газопроводська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( робота над проблемою «Підвищення мотивації учнів до навчання та розвиток пізнавальних інтересів школярів через впровадження у навчання ІКТ»), Білолуцька гімназія (у номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти». 

            Була організована співпраця шкіл району з фондом «Terre des Hommes» за темою «Ігротека та психосоціальні групові заняття з дітьми і батьками». З часу початку на території Луганської області  військового конфлікту посилились контакти педагогічних працівників, практичних психологів з міжнародними організаціями щодо надання психологічної підтримки, розвитку психосоціальної стійкості до стресу в дитячому та учнівському  середовищі. Результат співпраці – підготовлено 5 тренерів-інструкторів, Новопсковська ЗОШ І-ІІІ ступенів забезпечена ігротекою, Осинівська ЗОШ №2 та Рогівська ЗОШ І-ІІ ступенів – спортивним інвентарем.

            В районі послідовно та системно реалізується державна програма «Концепція  національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Питання щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання у навчальних закладах постійно розглядаються на нарадах керівників навчальних закладів, засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників.    

            Більше двох тисяч  учнів району стали учасниками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України». Під час місячника  відбувалися зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, екскурсіїї до прикордонного відділу «Білолуцьк» та прикордонної застави села Ганусівка, вітання прикордонників зі святом захисника України, відбулися круглі столи з питань волонтерства. Учні писали листівки-надійки воїнам АТО, збирали бібліотечки для воїнів. 

            За виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за прийдешнє України вчитель Писарівської ЗОШ отримала подяку кримського центру ділового культурного співробітництва «Український дім»,  а троє її вихованців-дипломи І Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за життя нове». Переможцями Луганського обласного конкурсу «Чому я поважаю професію військового» стали учні Білолуцької гімназії, Заайдарівської  та Новопсковської газопроводської шкіл,  а їх наукові керівники-вчителі за активну громадянську позицію та результативну підготовку учнів до участі в  цьому конкурсі отримали  подяки.

            З метою стимулювання активної участі вчителів у становленні і роз­витку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності у відділі освіти щороку  проходить конкурс  «Учитель року». Цьогоріч за результатами участі в обласному турі конкурсу   Войтович О.А. стала переможцем ( диплом ІІІ ступеня).

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників відділом освіти проводиться  атестація педагогічних працівників.

У поточному навчальному році районною атестаційною комісією атестовано 48 педагогічних працівників, в т.ч. 11 керівників навчальних закладів.

Одним з пріоритетних завдань підготовки до нового навчального року є забезпечення підручниками і навчальними посібниками учнів  загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень забезпеченості шкільними підручниками у 2015-16 н.р. складав  в середньому 96%. В 2016-17 навчальному році в школах очікують близько сорока найменувань підручників для 8 класу, що готуються до видання. 

            Аналізуючи підсумки роботи установ освіти в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року, слід зазначити, що у закладах освіти району своєчасно було виконано комплекс заходів з підготовки до роботи в цей період, що дозволило успішно провести та завершити опалювальний сезон.

            З метою підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону наказом відділу освіти затверджені відповідні організаційні та технічні заходи. Цей наказ  доведений до відома керівників навчальних закладів району. Аналогічні накази з конкретними  заходами  щодо підготовки  теплового, газового, електричного господарства розроблені в кожному навчальному закладі із зазначенням відповідальних осіб та строків виконання.

     До початку опалювального сезону 2016-2017 років необхідно підготувати 26 закладів освіти, в яких функціонує 30 топкових та експлуатується 60 газових котлів опалення.

     У кошторисі відділу освіти на 2016 рік на підготовку шкіл до опалювального сезону передбачені кошти в сумі 303,8тис. грн.

     Фінансування робіт з підготовки закладів освіти району до нового навчального року буде проводитись за рахунок  бюджетних коштів, а також залучатимуться кошти благодійників, доброчинні внески батьків та колективів шкіл.

               Для безперебійного функціонування закладів освіти протягом навчального року та опалювального періоду заплановано:

               - замінити віконні та дверні блоки у Кам`янській, Риб’янцівській, Новобілянській, Пісківській ЗОШ І-ІІІ, Павленківській та Писарівській              ЗОШ І-ІІ ст. на загальну суму 1 млн. 202,1 тис. грн. 

        - замінити вікна на склопакети в Танюшівській ЗОШ І-ІІІ ст.,  Осинівській №2,  Козлівській та Ганусівській ЗОШ І-ІІ ст. на загальну суму 519,3 тис. грн.

         - замінити дверні блоки в Лисогорівській, Рогівській, Заайдарівській, Донцівській, Білолуцькій ЗОШ І-ІІ ст. на загальну суму 65,4 тис. грн.

       - провести капітальний ремонт даху в Можняківській ЗОШ І-ІІІ ст. Заайдарівській ЗОШ І-ІІ ст. та Білолуцькій гімназії  на загальну суму                1 млн. 733,1 тис. грн.;

       - провести капітальний ремонт теплотраси в Новопсковській газопроводській ЗОШ І-ІІІ ст.; придбати та замінити циркуляційні насоси в Ганусівській, Осинівській №1, Козлівській, Донцівській ЗОШ І-ІІ ст. та Новорозсошанській ЗОШ І-ІІІ ст.; придбати та замінити котел опалення в Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст.; придбати матеріал для часткового ремонту тепломережі Ганусівської, Рогівської ЗОШ І-ІІ ст. Що потребує близько  390,0 тис. грн.

               З метою забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм у шкільних їдальнях необхідно придбати водяні станції (моноблоки), електричні плити, водонагрівачі, холодильники на загальну суму 175,5 тис. грн.

               Для підготовки навчальних закладів району до нового навчального року будуть залучені кошти з обласного бюджету. Так, на сьогодні   передбачається виділення  1 млн. 400,0 тис. грн. для капітального ремонту системи опалення в Кам`янській ЗОШ І-ІІІ ст.

               Роботи з підготовки навчальних закладів вже розпочато. Станом на 06.06.2016, проведено заміну котла опалення "РОСС - 96", який вийшов з ладу, на новий аналогічний в топковій Новобілянської ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 32,0 тис. грн. В Новопсковській ЗОШ І-ІІІ ступенів за рахунок проекту ЮНІСЕФ проведено ремонтні роботи в спортивній залі, а саме: ремонт покрівлі, заміна віконних блоків на склопакети, косметичний ремонт. З метою збереження тепла в приміщенні школи та сталої температури в класних кімнатах  проведено роботи по утепленню зовнішніх стін шкільного переходу на 2 поверсі.

               На цей час проводиться частковий ремонт системи опалення спортивного залу ДЮСШ по вулиці Українська,   38, на суму 26,4 тис. грн.    

              З метою забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії у бюджеті відділу освіти на 2016 рік передбачені кошти на  природний  газ в сумі 6 млн.105,7 тис. грн. та електроенергію в сумі 764,5 тис. грн.

  Великий обсяг робіт  передбачено і по підготовці дошкільних навчальних закладів до роботи в новому навчальному році.  Так,  у квітні - травні 2016 році в рамках Проекту ЕС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в ДНЗ «Ромашка» Кам’янської сільської ради проводилася заміна вікон, міжкімнатних дверей, ремонт опалення на суму близько 450,0 тис. грн. В ДНЗ «Журавушка» Можняківської сільської ради проводиться ремонт даху – з  місцевого бюджету було виділено 244,0 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету (1 млн. 485 тис. грн.) планується заміна вікон, ремонт системи опалення, заміна та утеплення покрівлі, частковий ремонт підлоги у ДНЗ «Сонечко» Пісківської сільської ради. В дитячому садку «Дзвіночок» Новопсковської селищної ради буде проводитися утеплення фасаду на суму близько 179,0 тис. грн., в ДНЗ «Світлячок» Новопсковської селищної ради  проходитиме капітальний ремонт даху двоповерхової будівлі на суму близько 400,0 тис. грн.

             Виїзна комісія щодо перевірки готовності навчальних закладів працюватиме в період з 15 до 19 серпня 2016 року.

             Підготовчі роботи до початку опалювального сезону планується завершити до 30 вересня 2016 року.

            Користуючись нагодою, що в залі присутні керівники установ, підприємств і організацій, сільські голови, хочу подякувати вам за постійну підтримку і увагу до проблем шкіл, допомогу, без якої навчальним закладам було б дуже важко існувати. Сподіваюсь, що і в подальшому ми з вами будемо знаходити взаєморозуміння у вирішенні багатьох  питань на благо дітей району. 

 

 

 

 Начальник відділу освіти

 Новопсковської районної

 державної адміністрації                                                            О.М. Акименко

На виконання наказу відділу освіти Новопсковської РДА  від 01 квітня 2016 року № 84 з 11 травня 2016 року  по 31 травня 2016 року була проведена атестаційна експертиза Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад садок «Колосок» Новорозсошанської сільської ради».

Атестаційну експертизу дошкільного закладу відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 та робочої програми проведено атестаційною комісією в складі методиста методичного кабінету відділу освіти Новопсковської РДА Донцової С.В.(голова атестаційної комісії), Федорущенко С. С., методиста методичного кабінету, Клиги І. А., юриста централізованої бухгалтерії відділу освіти Новопсковської РДА, Пономаренка А. О., інженера з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти 

Новопсковської РДА; Золотарьової О.В., секретаря Новорозсошанської  сільської ради,   Котової А.О., члену громадської організації «Суха плотина» (члени комісії).

За результатами проведення атестаційної експертизи дошкільний навчальний заклад «Колосок» визнано атестованим.

 

 

Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді

Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, формування в них громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу – одне з найголовніших завдань закладів освіти. Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднуючи національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове виховання, базується на національній історії, історії минулого своєї держави. Патріотичне виховання у навчальних закладах є однією зі складових виховної роботи в цілому і проводиться відповідно до річних планів роботи навчальних закладів.

У всіх школах району 2015-2016 навчальний рік розпочався Першим уроком, темами якого стали: «Україна – єдина країна», «Символи країни – як дзеркало душі», «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!», «Героям –патріотам вічна шана». На цьому уроці вчителі звернулися до подій минулого та сьогодення, ознайомили учнів з основними історичними подіями становлення державності України, сприяли усвідомленню учнями спільності інтересів усіх громадян держави в розбудові України, необхідності інтелектуального, творчого та фізичного розвитку кожної особистості задля розквіту держави в цілому.

Державна символіка у житті нації і держави відіграє ключову роль, гуртує і об'єднує, стверджує нерозривність історичного існування нації, репрезентує національну ідею, менталітет, є свідченням високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності й самобутності. Саме з цією метою дитячі громадські організації учнівського самоврядування навчальних закладів були залучені до проведення серед школярів інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію державних символів України. У всіх навчальних закладах, класних кімнатах, навчальних кабінетах оформлені куточки з держаною символікою. На будівлях закладів освіти майорить Державний Прапор України. На всіх урочистих заходах, які проводяться у школах,  звучить Державний Гімн України.

Протягом навчального року в начальних закладах району проводяться заходи до визначних історичних подій та визначальних дат. Зокрема, з метою зміцнення єдності народу навколо ідеї соборності української держави, виховання в учнівської молоді почуття національної гідності у всіх навчальних закладах району проводилися тематичні уроки, лекції, а також інші заходи, спрямовані на виховання у молоді патріотизму, поваги до минулого Українського народу, демократичних цінностей, в рамках відзначення Дня Соборності та Свободи України. В минулому році 22 січня на площі біля районного центру культури та дозвілля було проведено районний захід – флеш-моб, присвячений Дню Соборності. У цьому році – заходи були заплановані в межах шкіл.

Велика робота проведена по вивченню трагічних сторінок історії України. У 25 загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані відповідні інформаційно-просвітницькі заходи: тематичні бесіди, виховні години, усні журнали, засідання «круглих столів», де приділялась значна увага вивченню історії Голокосту та інших геноцидів, формуванню в українському суспільстві атмосфери толерантності, міжнаціональної та міжрелігійної злагоди й порозуміння.

В рамках патріотичного виховання проведені заходи, присвячені 27-ій річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. У Новопсковській, Ганусівській, Булавинівській, Березівській, Осинівській № 2, Заайдарівській школах відбулися зустрічі учнівської молоді з учасниками бойових дій на території інших держав. Волонтери Можняківської школи записали спогади про афганські будні жителів села, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Ці матеріали поповнять експозиції шкільної кімнати Бойової слави. В Кам`янській ЗОШ І-ІІІ ступенів у шкільному музеї було оформлено куточок «Випускники школи: воїни-інтернаціоналісти».

У навчальних закладах району проводяться заходи з підготовки до відзначення річниці від дня народження Тараса Шевченка у загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані та проведені відповідні заходи.

Педагоги загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району в своїй практиці використовують сучасні інноваційні методи та впроваджують інтерактивні форми роботи щодо висвітлення пам`ятних дат і вшанування творчості видатних діячів. Щороку учні шкіл району беруть участь в обласному конкурсі творчих робіт «Іду з дитинства до Тараса».

Враховуючи важливість постаті Михайла Вербицького для розвитку української державності та української культури в загальноосвітніх навчальних закладах району проводилися  науково-практичні конференції, засідання за «круглим столом», семінари, інші заходи з вивчення і популяризації творчої спадщини Михайла Вербицького, історії створення національного гімну. Для учнів шкіл району були проведені бінарні уроки з літератури та музики на відповідну тематику.

З метою вшанування пам`яті про Чорнобильську трагедію 1986 року у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району проведено комплекс відповідних виховних заходів зокрема, в шкільних бібліотеках були організовані виставки плакатів, стіннівок, оформлені тематичні експозиції. У квітні у загальноосвітніх навчальних закладах проводяться лінійки Пам`яті Чорнобильської катастрофи. Уроки мужності у навчальних закладах пройшли за участю ліквідаторів аварії на Чорнобильській ЧАС. В знак пошани потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи у минулому році школярі посадили фруктові дерева на території навчальних закладів. Протягом тижня було організовано День цивільної оборони, в рамках якого з учнями були відпрацьовані дії евакуації, рятування та надання першої медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України та відродження національної пам’яті 15 травня минулого року у навчальних закладах району були проведені відповідні просвітницькі заходи. Для учнів Білолуцької гімназії, Кам`янської та Новопсковської ЗОШ І-ІІІ були проведені бінарні уроки з історії та літератури, присвячені роковинам Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, на теми: «30-ті роки у творах сучасних українських письменників», «Реабілітовані історією», «З полону забуття». У шкільних бібліотеках оформлено тематичні виставки експозицій, книжкові виставки  «Письменники України – жертви політичних репресій», тематичні полиці «Загублене Відродження».

Враховуючи важливу роль формувань Українських Січових Стрільців у відродженні національних воєнних традицій та становленні української державності на початку XX століття, відновлення національної пам'яті, поширення об'єктивної інформації про діяльність національних військових формувань, сприяння військово-патріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах району проводились інформаційно-просвітницькі заходи. У шкільних бібліотеках були оформлені тематичні куточки з виставкою літератури, в якій висвітлені історичні події, пов’язані з перемогою Українських Січових Стрільців на горі Маківка Сколівського району, Львівської області.

У навчальних закладах району проводились заходи, присвячені 70-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі. У всіх школах проведені урочисті лійки, де вшанували пам`ять жертв війни. Учнівська молодь взяла участь у покладанні квітів до меморіалів, пам`ятників загиблим воїнам, обелісків. Учні відвідали ветеранів, закріплених за класами, на дому і надали їм свою допомогу та привітали з Днем Перемоги.

Для залучення учнівської молоді до загальноєвропейської традиції вшанування жертв війни із використанням червоних маків, виховання патріотизму підростаючого покоління, виховання шанобливого ставлення до історичного минулого українського народу з 25 квітня по 9 травня 2015 року проводилася районна акція «Маки пам`яті» з нагоди відзначення Дня пам`яті та примирення, 70-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Європі. В акції взяли участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району, вихованці Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості, педагогічні колективи навчальних закладів. Всього виготовлено більше півтори тисячі маків. Власноруч виготовлені учнівською молоддю району символи - «маки» були запропоновані всім бажаючим під час урочистих заходів 8-9 травня.

8 травня учнівська молодь Новопсковської ЗОШ І-ІІІ ступенів та аграрного ліцею взяли участь в районному урочистому заході «Свічка пам`яті» з нагоди відзначення Дня пам`яті та примирення. Крім того, в цей день у всіх навчальних закладах були проведені лінійки пам`яті, тематичні виховні години, зустрічі з ветеранами, дітьми війни, військовослужбовцями.

9 травня 2015 року учнівська молодь взяла активну участь в урочистих заходах та мітингах, присвячених 70-ій річниці Великої Перемоги, де вшанували пам`ять загиблих у бою хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіалу загиблим воїнам.

Протягом вересня у всіх 25 загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані заходи з нагоди відзначення Дня Конституції та Дня незалежності України. Зокрема, для учнівської молоді проведені виховні години, тематичні уроки, бесіди, вікторини знавців українських традицій, конкурси на кращого читця віршів про Україну. В шкільних бібліотеках були організовані тематичні літературні виставки

З метою вшанування патріотизму і мужності української молоді, яка у жовтні 1990 року стала на захист прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів Українського народу, у жовтні 2015 року в загальноосвітніх закладах району організовані та проведені заходи, присвячені 25-ій річниці Революції на граніті.

Для учнів 9-11 класів проведено інформаційно-просвітницькі виховні години «Революція на граніті. Перший майдан», «Революція на граніті – Свято Воскресаючого Духу», «Молодь у боротьбі за відновлення української державності».

Особливим днем для українців є відзначення Дня Українського козацтва. 14 жовтня та протягом тижня в школах були організовані відповідні виховні та спортивні заходи. Для учнівської молоді 10-11 класів Новопсковської, Можняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, школярів Рогівської ЗОШ І-ІІ ступенів були організовані екскурсії до краєзнавчого музею, де вони стали учасниками урочистого відкриття нової експозиції «Україна  - більше за життя». Всі школи взяли участь у районній виставці малюнків та патріотичних плакатів до Дня захисника України. Крім того, у навчальних закладах проведено конкурси малюнків «Панувати в ріднім краї не дамо нікому», «Зі святом Вас, захисники», «Сяйво сонця і мирного неба блакить». В рамках всеукраїнської акції «Браслет нескорених» волонтери навчальних закладів району виготовили браслети у національних синьо-жовтих кольорах, а волонтери Новопсковської, Танюшівської, Новопсковської газопроводської, Білолуцької, Ганусівської, Писарівської шкіл та Білолуцької гімназії стали учасниками акції «Привітай солдата зі святом», в ході якої написали листи-надійки та приготували смаколики для учасників АТО. Для учнів Можняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білолуцької гімназії, Білолуцької ЗОШ І-ІІ ступенів проведені уроки мужності та патріотизму на базі Білолуцького прикордонного відділення, де школярі вручили прикордонникам дитячі малюнки, поробки «Дари осені» та запашний український коровай. Для більшості учнів шкіл проведено віртуальну подорож музеями України, місцями відродження козацької слави, знайомство зі звичаями і традиціями.

У жовтні 2015 року для 3030 школярів району були проведені тематичні класні години, уроки Мужності, літературні виставки з нагоди відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників.

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності в минулому році у Лисогорівській, Заайдарівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Новопсковській, Риб`янцівській, Пісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів для учнівської молоді були організовані уроки Мужності за участю представників Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції.

22 травня та 13 жовтня минулого року старшокласники Новопсковської та Новопсковської газопроводської ЗОШ І-ІІІ ступенів були запрошені на урочисті проводи призовників до лав Збройних сил України.

З метою увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні в загальноосвітніх навчальних закладах району проведені урочисті заходи, присвячені річниці початку подій Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 25 школах району організовані виховні години, проведено лінійки пам`яті. В Булавинівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Кам`янській ЗОШ І-ІІІ ступенів учні та педагогічні працівники на загальношкільній лінійці вшанували пам’ять загиблого земляка в зоні АТО. З метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, вшанування пам’яті українських воїнів, що загинули в боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України, у цих двох навчальних закладах встановлені пам’ятні таблички, на яких розмішена інформація про випускників – героїв, які загинули в АТО. У навчальних закладах створено постійно діючі експозиції та  куточки пам’яті.

Для учнівської молоді 10-11 класів організовано конкурс творів «Чому для мене важлива професія військового», учні 8, 9 класів писали твір-міркування «Майбутнє моєї Батьківщини». Молодші школярі взяли участь в конкурсах читців «З любов’ю до України». У навчальних закладах організовано виставки дитячих малюнків, проведено флешмоби «Діти України за мир». Учні переглянули відеофрагменти «Революція Гідності», «Хронологія подій на Майдані» та взяли участь в обговоренні.

         Для старшокласників проведено уроки Мужності з питань політичних та суспільних змін в українському суспільстві, уроки сучасної історії. Учні 7 класу Новорозсошанської школи взяли участь в засідання «круглого столу» під час зустрічі з учасником Євромайдану та волонтером Михйлом Байгушом. В шкільних музеях проведено екскурсії «Воєнний період та період становлення української державності». У бібліотеках навчальних закладів оформлені виставки літератури та фотоматеріалів «Герої не вмирають», «Славетні постаті України», «На барикадах Свободи». У закладах освіти оформлені стенди, на яких розміщено інформації про Героїв Небесної Сотні.

Активізована робота волонтерського руху серед учнівської молоді. У цьому році в рамках акції «Надія» всі школярі району виготовляли для українських воїнів «листівки-надійки», обереги, малюнки, поробки, в’язані речі тощо. На новорічні та різдвяні свята діти району писали листи-поздоровлення «Солдату – захиснику нашої держави», передавали новорічні ялинки, виготовлені своїми руками, іграшки. Учасники волонтерських загонів навчальних закладів взяли активну участь у виготовленні захисних сіток білого та сірого кольорів, що були передані волонтерами району на передові позиції нашим бійцям. А також збирали продукти харчування, консервації та речі.

З метою психологічної та моральної підтримки воїнів Збройних Сил України серед учнівської молоді навчальних закладів району проводяться акції «Лист пораненому», «Хвиля доброти».

Виховуючи шанобливе ставлення до людей похилого віку, вшанування пам’яті загиблим воїнам, в рамках акції «Ми поруч» учасники волонтерських загонів надають допомогу ветеранам, одиноким людям похилого віку, вдовам, зокрема, на присадибних ділянках, по господарству, на подвір’ї. Учні відвідують ветеранів, закріплених за класами, на дому. Волонтери беруть активну участь в акції «Обеліск», вони упорядковують пам`ятні знаки, встановлені на честь воїнів-односельців, обеліски, братські могили, пам`ятники.

В навчальних закладах району створені і діють пошукові загони. Учні цих загонів працюють над дослідженням історії заснування сіл, життя людей у період голодомору, під час військових дій та інших історичних подій.

Пошуковці беруть активну участь в історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України», в рамках якої збирають свідчення про минулі часи та записують розповіді старожилів про героїв-земляків. У Пісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів активізована пошукова робота по збиранню матеріалів для шкільного краєзнавчого музею до експозиції «Воєнні роки у селі Піски». В Білолуцькій гімназії в рамках акцій «Моя родина в роки Другої світової війни» та «Шляхами подвигу і слави» триває робота щодо збору й обробки матеріалів спогадів ветеранів, документів Другої світової війни про участь земляків у бойових діях, збору фронтових фотографій часів Великої Вітчизняної війни.

Протягом минулого навчального року у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району проводилася історико-краєзнавча акція «А ми тую славу збережемо». Найкращі роботи були передані до ради ветеранів.

Сприяє патріотичному вихованню і музейна педагогіка. На сьогодні в 9 школах працює 12 музеїв, в інших навчальних закладах оформлені куточки Бойової слави, на стендах розміщені краєзнавчі матеріали.

З метою розвитку у молоді почуття патріотизму, виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту, формування через засоби військово-спортивної гри всебічно розвиненої особистості, щороку в районі проходить районна  військово-спортивна  гра  «Сокіл». В травні 2015 року в грі взяли участь 300 чол. учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів та Новопсковського аграрного ліцею.

Покращенню фізичної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів району сприяє система організації спортивно-масової роботи. Щороку серед учнівської молоді проводиться спартакіада школярів, де включено змагання з легкої атлетики, футболу «Шкіряний м'яч», міні-футболу, настільного тенісу, шахів та шашок, з баскетболу «Баскетбольна надія», волейболу. Всі спортивні змагання присвячені до визначних історичних та державних свят України.

            З метою формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів району щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання в 10-11 класах передбачено вивчення предмета «Захист Вітчизни». У 2015-2016 навчальному році згідно з  Типовими  навчальними планами збільшено кількість годин на вивчення предмета.

Питання щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання у навчальних закладах постійно розглядаються на нарадах керівників навчальних закладів, методичних об’єднаннях вчителів-предметників. Атестація педагогів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. У своїй педагогічній діяльності вчителі району використовують виховні моменти на уроках, проводять різнопланові позакласні заходи з учнівською молоддю, співпрацюють з громадськими організаціями, первинними організаціями ветеранів.

   

Основними завданнями в сфері освіти на 2016 рік є збереження мережі навчальних закладів та забезпечення належної організації їх роботи.

З метою патріотичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах району планується проведення заходів  присвячених річниці Перемоги над нацизмом у Європі, вшануванню пам`яті про Чорнобильську трагедію,  з нагоди відзначення Дня Конституції, Дня незалежності України,  Дня Українського козацтва, зустрічі з ветеранами та учасниками бойових дій.

 У травні традиційно  проходить районна  військово-спортивна  гра  «Сокіл», що сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості через засоби військово-спортивної гри.

 Передбачено поповнення шкільних музеїв та куточків Бойової слави матеріалами не тільки історичного минулого України, але й сьогодення.

ОСВІТА

Адреса: пров. Кірова, 26, смт Новопсков, Луганська область, 92303, Україна,

Тел/факс (06463) 2-17-21

Начальник відділу освіти – Акименко Ольга Миколаївна, тел. ( 06463) 2-14-62

 

Основними пріоритетами в освітній галузі райдержадміністрацією визначені: збереження мережі шкіл району, ліквідація черг в дошкільні навчальні заклади та стовідсоткове забезпечення дітей всіма формами дошкільної освіти.

Загальна середня освіта

З  метою реалізації  освітньої політики,  яка забезпечує конституційні права громадян на освіту, створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України в районі здійснюється фінансове, матеріально-технічне, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Для покращення якості надання освітніх послуг  діє   районна програма «Розвиток освіти Новопсковщини на 2014-2016 роки», затверджена рішенням сесії районної ради від 17.10.2014  № 27/9.

Для забезпечення здобуття середньої освіти дітьми шкільного віку в районі функціонують 25 загальноосвітніх навчальних закладів, з них І-ІІ ступенів – 15, І-ІІІ ступенів – 9 та Білолуцька гімназія з контингентом  3030 учнів. Чисельність класів складає 214, їх середня наповнюваність  становить 14,2 учні. Функціонують 11 груп продовженого дня з наповнюваністю 30 чол. Всього в групах продовженого дня виховується 330 учнів.   

Освіта – це галузь, яка потребує значних фінансових видатків. Зокрема,  за 9 місяців  2015 року  видатки на   заробітну плату з нарахуваннями склали  21 млн  813,7 тис. грн; на оплату комунальних послуг – 3 млн 521,9 тис. грн; на капітальні видатки-630,5 тис. грн.

Як і в попередні роки, здійснювалися виплати дітям-сиротам на придбання шкільної, спортивної форми, 28 учням по 350 грн.(всього 9,8 тис. грн) та по досягненню  дітьми цієї категорії 18 років (по 1,8 тис. грн.)  на загальну суму   7,2 тис. грн. 

За високі досягнення у навчанні 6 випускникам-медалістам була виплачена матеріальна допомога  у сумі 3,6 тис. грн.,  в цьому році вона зросла до 600 грн.  на одну особу.

У всіх навчальних закладах району  проведені поточні та капітальні ремонти будівель та приміщень навчального призначення; здійснені обстеження технічного стану інженерних мереж; проведені часткові ремонти мереж водо- та теплопостачання, газового устаткування, каналізаційних систем, покрівель та  дахів; поточні ремонти класних кімнат, рекреацій, коридорів, спортивних та актових залів, парадних та запасних виходів, ремонт та утеплення віконних та дверних блоків, поточний ремонт відмосток та цоколів будівель тощо. На проведення ремонтних робіт  по підготовці  до 2015-2016 навчального року  з бюджету   було виділено 812,3 тис. грн., залучено 109,0 тис. грн.   батьківських коштів та 37,0 тис. грн.  благодійних коштів підприємств, організацій та приватних підприємців.

У рамках заходів з енергозбереження у Новобілянській, Новорозсошанській, Риб’янцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та  Закотненській ЗОШ І-ІІ ступенів було здійснено заміну віконних блоків на склопакети (395,2 тис. грн), придбано нові котли для Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білолуцької та Закотненської ЗОШ І-ІІ ступенів (72,6 тис. грн), замінено вхідні двері в Новопсковській газопроводській, Павленківській, Булавинівській, Осинівській №1 школах (25,6 тис. грн). Проведено капітальний ремонт частини приміщення Новорозсошанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (95,8 тис.грн),   спортивного залу Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи (57,6 тис.грн).

Для поточного ремонту систем водо-, теплопостачання   навчальних закладів з районного бюджету витрачено 170,4 тис. грн: придбано моноблоки та циркуляційні насоси для 7 шкіл, водонагрівач для Писарівської ЗОШ І-ІІ ступенів, матеріали для ремонту систем опалення Новопсковської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Заайдарівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Проведено роботи щодо ремонту дахів 9 шкіл, каналізаційної системи Новопсковської ЗОШ І-ІІІ ступенів,   спортзалу Павленківської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Для забезпечення збереження здоров’я школярів у всіх 25 загальноосвітніх навчальних закладах організоване гаряче харчування у власних їдальнях.  Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій стовідсотково забезпечені безоплатним гарячим харчуванням.   З 1 вересня 2015 року вартість обіду для школярів збільшена до 6 грн.  Видатки  на харчування з районного бюджету  за 9 місяців 2015 року склали  422,9 тис. грн. 

 З метою створення необхідних умов для отримання середньої освіти  організований підвіз учнів до  загальноосвітніх навчальних закладів. З районного бюджету на підвіз  учнів до місць навчання і в зворотному напрямку та утримання транспортних засобів   за 9 місяців 2015 року витрачено 77,7 тис. грн.

У 22 загальноосвітніх навчальних закладах  району  встановлено  28 навчальних комп`ютерних комплексів, 3 малокомплектні школи мають персональні комп’ютери. Забезпеченість комп`ютерною технікою складає  в середньому  по району 12 учнів  на 1 комп`ютер.

   Всі загальноосвітні заклади підключені до мережі Інтернет:  12  -  до швидкісного  (2МБ), 13  користуються всесвітньою мережею через мобільних інтернетпровайдерів. У 3 школах наявні електронні бібліотеки, підключені до мережі Інтернет.

            Для забезпечення відпочинку   дітей і підлітків у 2015 році з районного бюджету     на організацію харчування в літніх мовних таборах було витрачено 19,3 тис. грн.  У 2-х мовних таборах на базі позашкільних навчальних закладів: Новопсковського БДЮТ та Новопсковської ДЮСШ,  послуги з відпочинку отримали 113 дітей. 

            Особливістю навчально-виховного процесу у останні два навчальні роки є те, що  в   школах навчаються діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.09.2015  обліковується 208 учнів з окупованих територій та із зони АТО. Всі діти інтегровані  у навчально-виховний процес, жодних проблем адаптаційного, психологічного плану не виникало. Учні 1-4 класів відповідно до законодавства    забезпечені безоплатним гарячим харчуванням.

 

Дошкільна освіта

В районі проводяться заходи щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів. На сьогодні в районі функціонує 19 постійно діючих комунальних дошкільних навчальних закладів (в місті – 4, в селі – 15).  Дошкільною освітою охоплено 98,2% дітей віком від 3 до 5 років.  Діти старшого дошкільного віку 100% забезпечені дошкільною освітою. 

            Одним з пріоритетних завдань у роботі дошкільних навчальних закладів є організація повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей. Середня  вартість харчування однієї дитини в день з урахуванням батьківської плати за  9 місяців 2015 року по району склала 11,96 грн, без урахування – 7,05 грн.

 Всі постійно діючі ясла-садки мають автономні котельні, 3 – власне водопостачання, у 9 дошкільних навчальних закладах є музичні та обладнані фізкультурні зали.

Фінансування освіти, створення умов для збереження життя і здоров’я дітей, відповідний фаховий рівень педагогічних працівників забезпечують функціонування освіти на належному рівні.

 

Позашкільна освіта

Для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді у позаурочний час, з метою ширшого залучення молоді до творчості, занять спортом, пропаганди здорового способу життя  в районі  функціонує 2 позашкільні заклади: Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості та Новопсковська дитячо-юнацька спортивна школа.  У Новопсковському БДЮТ  в 12 гуртках за художньо-естетичним та гуманітарним напрямом  навчається 435 вихованців. 6 гуртків працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів.  У 2015-2016 навчальному році у Новопсковській ДЮСШ організовано роботу 5 відділень ( з волейболу, греко-римської боротьби, легкої атлетики, важкої атлетики, футболу), в яких  займається 282 учні. З метою охоплення учнівської молоді постійними заняттями спортом 10 навчально-тренувальних груп   працюють на базі  загальноосвітніх навчальних закладів.

||
Новопсковська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Новопсков, пер.Кірова, 1
Тел./факс (92303) 2-14-52
Веб-сайт: http://nvp.loga.gov.ua
E-mail: admfin@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.nvp.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новопсковська РДА