Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новопсковська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Соціальне забезпечення

25 лютого 2016 року відбувся Он-лайн мобільний соціальний офіс «Бібліотеки Новопсковщини – платформа для інформування громадян» . За час проведення безперервного скайп – зв’язку спеціалістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації надано роз’яснення та консультації 13 особам з питань надання пільг по житловому-комунальним послугам призначення житлових субсидій , нарахування державних допомог сім’ям з дітьми , малозабезпеченим сім’ям .  

ЗМІНИ 
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

 Викласти в такій редакції:

Крім заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

анкету заявника-роботодавця за формою;

копії статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчені підписом та скріплені печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

баланс (звіт про фінансовий стан)звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

податкову декларацію з податку на прибуток заявника-роботодавця за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

довідку територіальних органів Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

обґрунтування необхідності здійснення видатків на заходи, перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою ;

бізнес-план, прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту (для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку);

обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою;

документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;

письмову згоду засновника про отримання заявником-роботодавцем фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду за заявленим напрямом;

Відділення Фонду при прийнятті заяви перевіряє наявність усіх необхідних документів та видає у день її прийняття заявнику відривний корінець заяви із зазначенням дати реєстрації за формою. Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, то відділення Фонду у відривному корінці (у день реєстрації заяви) визначає перелік документів, які необхідно додати.

Заявник має подати до відділення Фонду ненадані документи згідно з переліком, зазначеним у відривному корінці, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати реєстрації заяви;

Відділення Фонду протягом 20 робочих днів з дати звернення перевіряє подані заявником документи на відповідність вимогам Інструкції та чинному законодавству, а також у документах заявника-роботодавця перевіряє інформацію щодо:

реєстрації у відділенні Фонду;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

подання відділенню Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за № 117/13384 (далі - Звіт);

сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

відсутності зменшення протягом року, що передує року звернення, порівняно з попереднім середньооблікової чисельності штатних працівників, яким встановлено інвалідність, більше ніж на 10 відсотків (для заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів);

належного виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду.

З урахуванням зазначеної перевірки документів та відомостей про заявника-роботодавця відділення Фонду:

аналізує інформацію на підставі документів, наданих заявником- роботодавцем, а також наявність обігових коштів, виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможність, відповідність вимогам чинного законодавства, наявність заборгованості за виплатою заробітної плати тощо;

оцінює бізнес-проект заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам діяльності заявника- роботодавця, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати), достатності виробничого та кадрового потенціалу;

аналізує цінові пропозиції вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати;

прогнозує ризики неповернення коштів - у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики.

Заявникам-роботодавцям, які у межах коштів, наявних у Фонді, запропонують найбільші показники результативності з працевлаштування та/або реабілітації інвалідів і матимуть найбільшу соціальну значимість, надається перевага.

Відділення Фонду надсилає на погодження Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) один примірник поданих документів заявника-роботодавця та інформацію, передбачену цим пунктом.

Фонд із дня отримання примірника документів протягом 7 робочих днів перевіряє наявність відповідних бюджетних призначень, достовірність інформації, відповідність основним критеріям оцінки заявника-роботодавця, наявність повного переліку документів.

Фонд інформує відділення Фонду, заявника-роботодавця та Міністерство соціальної політики України про погодження або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики листом-погодженням, у якому містяться обґрунтування стосовно доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики заявнику-роботодавцю.

У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) відділення Фонду не пізніше ніж через 3 робочі дні після отримання погодження від Фонду надсилає два примірники документів разом із листом-погодженням Фонду Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від відділення Фонду визначають доцільність надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики.

Не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надсилають розпорядження, висновок-пропозицію та один примірник документів Міністерству соціальної політики України, копію розпорядження - Фонду, відділенню Фонду та заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів.

Один примірник документів залишається у Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження рішення (розпорядження) від Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням висновку-пропозиції та зазначеного примірника документів приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, або про відмову в її наданні.

У разі необхідності доопрацювання або уточнення інформації строк прийняття рішення Міністерством соціальної політики України може бути продовжений, але не більше ніж до 15 робочих днів.

Міністерство соціальної політики України за наявності хоча б однієї з підстав цього розділу, приймає рішення щодо відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

Міністерство соціальної політики України не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення інформує Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації про прийняте рішення та надсилає дві копії рішення Фонду, який не пізніше ніж через 3 робочі дні передає одну копію відділенню Фонду;

Відділення Фонду інформує заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, про результати розгляду його заяви та надсилає копію рішення Міністерству соціальної політики України про доцільність надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду протягом 3 робочих днів після отримання такого рішення.

За зверненням заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання ним письмового повідомлення про результати розгляду його заяви відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

Відділення Фонду протягом 3 робочих днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копії до Фонду і Міністерства соціальної політики України, а також інформує про це у письмовій формі Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду за погодженням Фонду може продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації;

 

 

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.”;

У разі виникнення необхідності у зміні даних, затверджених рішенням Міністерства соціальної політики України, Фонд за наявності письмового звернення від відділення Фонду, до якого звернувся заявник-роботодавець, який заснований громадською організацією інвалідів, звертається з відповідним обґрунтуванням до Міністерства соціальної політики України щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше прийнятого рішення Міністерства соціальної політики України в частині зміни розміру фінансової допомоги та кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження документів від Фонду інформує його про прийняте рішення.

Фондом подаються на розгляд Міністерства соціальної політики України документи тих заявників-роботодавців, у яких відсутні порушення щодо виконання умов договору про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (дотримання графіка створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, графіка введення в експлуатацію придбаного обладнання тощо).”.

Перелік випадків, за якими інваліди підлягають забезпеченню протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524).

Протезно-ортопедичні підприємства, які забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:

копію направлення, виданого структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності за підписом керівника підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам до виготовлення, поставки, ремонту та технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, або лікаря клініки УкрНДІ протезування відповідно до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524);

рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІ протезування щодо необхідності протезування протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності;

витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності про видані інвалідам, дітям-інвалідам, окремим категоріям населення протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населенняперелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами);

Рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат приймається Комісією відділення Фонду за наявності документів, зазначених у цьому пункті, а в разі їх відсутності, якщо заявник - фізична особа є зареєстрованою (взятою на облік) внутрішньо переміщеною особою, - на підставі інформації Централізованого банку даних з проблем інвалідності та індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.

До складу комісії (за згодою) можуть входити представники закладів охорони здоров’я, освіти, громадських організацій та органів соціального захисту населення.

Для підтвердження можливості надання освітніх послуг за вибраною заявником - фізичною особою спеціальністю відділення Фонду може звертатися (шляхом надсилання листів) до навчального закладу з метою з`ясування наявності відповідної ліцензії такого закладу.”;

 

Управління соціального захисту населення інформує за період з 13 по 22 лютого 2016 року :

1)    Було прийнято 34 актів матеріально-побутових умов сім’ї

2)    Прийнято:

-         6 заяв щодо обслуговуванням відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру

-         1 заяву щодо виплати компенсації вартості продуктів харчування та щорічної допомоги на оздоровлення учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

-         видано 7 направлень до протезноортопед підприємств

-         прийнято 2 заяви щодо виплати одноразової допомоги за рахунок обласного бюджету

-         видано 1 посвідчення учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії

-         19.02.2016 рішенням районної ради затверджено Комплексну районну програму соціального захисту населення Новопсковського району на 2016-2020 роки

3)    Прийнято заяв – 96

З них :

допомоги – 47

субсидія – 23

перерахунок субсидії – 16

припинення субсидії – 7

вугілля – 3

4)    Прийнято заяв – 5

Всього УБД 135

декларації – 12

на пільги

прийнято на виплату внутрішньо переміщеним особам – 33 заяви

видано 47 довідок та 15 дублікатів

всього на обліку 5800 внутрішньо переміщених осіб

направлено 2 клопотання на комісії щодо встановлення пенсії за особливі заслуги

перевірено 15 пенсійних справ в пенсійнім фонді

5)    Соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 35040.72 грн. за січень 2016

Щомісячна адресна допомога особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО , для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг – 1384790.41 грн. за лютий 2016 р.

 

Управління соціального захисту населення інформує за період з 8 по 12 лютого 2016 року :

1) Було прийнято 29 актів матеріально-побутових умов сім’ї

2) Прийнято та направлено до Луганської ОДА 1 заяву щодо виплати одноразової матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету.

Прийнято :

-         4 заяви до відділення соціальної допомоги вдома територіального центру

-         1 заява щодо виплати одноразової матеріальної допомоги за рахунок державного бюджету

-         2 заяви  про взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортною путівкою

-         1 особу(інваліда 2 групи загального захворювання ) поміщено  до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату с.Бутківка

3) Прийнято заяв – 168

З них :

допомоги - 85

субсидія – 45

перерахунок субсидії – 28

припинення субсидії – 8

вугілля – 2

4) Виплачено допомоги сім’ям з дітьми – 2603960,87 грн.

Діти-сироти – 38433,86 грн.

Соціальні послуги – 11614,66 грн.

5) За період з 9 лютого по 15 лютого 2016 року перебуває на обліку 5739 внутрішньо переміщених осіб.

Видано довідок – 38

дублікатів – 15

прийнято 35 заяв щодо призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам

на відшкодування витрат на поховання УВВ – 1 заява

на обліку перебуває всього УБД АТО – 132

прийнято заяв – 2

прийнято 5 декларацій щодо подовження пільг

перевірено 15 справ щодо призначень пенсій Пенсійним Фондом

прийнято 2 заяви щодо збільшення пенсій за особливі заслуги, та 1 заява щодо призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 

В управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 3266 отримувачів державних соціальних допомог та компенсаційних виплат, яким у 2015 році  виплачено кошти в сумі 33,6 млн. грн.

        Розглянуто ­­­­2477 заяв громадян за єдиним пакетом документів, по яким   призначено  допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та прийомним сім’ям, інвалідам з дитинства.

За субсидією звернулися 5080 сімей району, які отримали допомогу на суму 27,8 млн.грн.

В минулому році 44 осіб  з обмеженими фізичними можливостями отримали 50 одиниць технічних та інших засобів реабілітації. Санаторно-курортне лікування отримали 23 ветерани війни.

Станом на 1 січня 2016 року в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб обліковано 6537 осіб, в минулому році внесено  3 тисячі громадян. За призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання звернулося 1950 сімей з категорії внутрішньо переміщених осіб. Загалом протягом року здійснено виплати зазначеної грошової допомоги на 16 млн 619 тис. грн.

         В рамках Проекту «Адвокація, правовий захист і допомога внутрішньо переміщеним особам», який фінансується фондом «Україна–Хабітат» райдержадміністрацією розроблено цільову програму «Адаптація ВПО на 2016 рік» за напрямком Охорона здоров’я і Соціальний захист, яка представлена в Міністерстві соціальної політики та грантовим організаціям.

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 604 
Київ

Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про волонтерську діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, що додаються.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600) і від 10 вересня 2014 р. № 416 "Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2084; 2015 р., № 49, ст. 1575) зміни, що додаються.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції і Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 серпня 2015 р. № 604

     

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту (далі - одноразова грошова допомога).

2. Одноразова грошова допомога виплачується у разі:

загибелі (смерті) волонтера - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

встановлення інвалідності - з дати, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

3. Одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

4. У разі загибелі (смерті) волонтера одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера у рівних частинах.

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частина розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання, у рівних частинах.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.

Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) волонтера визначаються відповідно доСімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Цивільного кодексу України.

5. У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі:

250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам I групи;

200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам II групи;

150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам III групи.

Розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається виходячи з прожиткового мінімуму, чинного на дату встановлення інвалідності.

6. Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) (далі - заявники) подають міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), такі документи:

заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;

довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

свідоцтва про смерть волонтера;

свідоцтва про народження волонтера - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

7. Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з установленням інвалідності;

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників.

8. Міжвідомча комісія розглядає подані документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані, заслуховує пояснення волонтерів, заявників, представників державних органів і свідків, у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги.

9. Міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів після прийняття рішення подає Мінсоцполітики списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, із зазначенням обсягу коштів, необхідних для виплати цієї допомоги, за формою згідно з додатками 1 і 2.

10. Мінсоцполітики не пізніше ніж через 14 робочих днів подає списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, з відповідними розрахунками Мінекономрозвитку для внесення Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги.

11. Мінсоцполітики після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги та їх надходження на рахунок Мінсоцполітики перераховує відповідні кошти органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) для подальшого їх спрямування структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - орган соціального захисту населення) та протягом трьох робочих днів інформує про це міжвідомчу комісію.

12. Міжвідомча комісія не пізніше ніж через п'ять робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги надсилає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення рішення про призначення одноразової грошової допомоги.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні надсилають рішення про призначення одноразової грошової допомоги органам соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні письмово повідомляють особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги, про надходження такого рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги.

13. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення:

за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, - у разі загибелі (смерті) волонтера;

за місцем проживання волонтера - у разі настання інвалідності волонтера.

14. Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні міжвідомчої комісії, подає органам соціального захисту населення такі документи:

заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений особою, не пізніше ніж через три робочих дні після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

Якщо після виплати одноразової грошової допомоги за її одержанням звертаються інші члени сім'ї, батьки, утриманці загиблого (померлого) волонтера, питання розподілу суми одноразової грошової допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або в судовому порядку.

15. Органи соціального захисту населення формують і зберігають протягом п'яти років особові справи одержувачів одноразової грошової допомоги.

16. Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

інших обставин, не пов'язаних з волонтерською діяльністю.

17. Рішення міжвідомчої комісії про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

18. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Інформація

про виконання Комплексної районної програми соціального захисту населення Новопсковського району на 2013-2015 роки

 

На даний час в районі діє Комплексна районна програма соціального захисту населення Новопсковського району на 2013-2015 роки, яка затверджена рішенням Новопсковської районної ради від 28.12.2012р. № 16/2. Метою Програми є соціальна підтримка ветеранів війни, праці, інвалідів, дітей-інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та інших соціально-незахищених категорій населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, зменшення соціальної напруги, покращення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Всі зазначені категорії населення відповідно з діючим законодавством одержують соціальні виплати, мають право на різні види пільг та компенсацій. Найпоширенішими з них є: пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільгове санаторно-курортне лікування, медичне забезпечення.

Станом на 01.12.2015 року в санаторно-курортних закладах оздоровлено 47 інвалідів загального захворювання, 23 ветерани війни та 7 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пройшли санаторно-курортне лікування в місцевому санаторію «Перлина». 37 інвалідам війни та 27 інвалідам загального захворювання виплачено компенсаційні виплати замість санаторно-курортної путівки на загальну суму 19,3 тис.грн. 1049 ветеранам війни виплачена разова грошова допомога до 5 травня на загальну суму 747,4 тис.грн. 26 інвалідам та 9 непрацюючим малозабезпеченим особам виплачена матеріальна допомога за рахунок державного бюджету на суму 16,9 тис.грн.

З метою забезпечення інформування населення, підвищення рівня правової грамотності управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, Пенсійним фондом України в Новопсковському районі, районним центром зайнятості, районним центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації з питань надання пільг, субсидій та компенсацій, соціальних допомог, призначення пенсій та змін у чинному законодавстві. Розміщуються інформаційні матеріали на сайті райдержадміністрації. Проводяться засідання «круглого столу», зустрічі в трудових колективах, семінари-наради для спеціалістів підприємств, установ та організацій. В управлінні соціального захисту населення та управлінні Пенсійного фонду в Новопсковському районі постійно працює телефон «Гарячої лінії», надаються консультації по телефону.

Для своєчасного вирішення проблемних питань соціального захисту ветеранів напередодні річниці визволення Новопсковщини від фашистських загарбників, річниці виводу Радянських військ з Республіки Афганістан і річниці Чорнобильської катастрофи керівництвом районної ради та районної державної адміністрації, за участю керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, проводилися зустрічі, конференції і наради з ветеранами війни, праці, воїнами-інтернаціоналістами.

Для здійснення оперативної інформаційно-роз’яснювальної роботи, працює он-лайн мобільний соціальний офіс «Бібліотеки Новопсковщини – платформа для інформування громадян», який діє при Центральній районній бібліотеці. Он-лайн мобільний соціальний офіс здійснює свою роботу за участю спеціалістів управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Новопсковського районного центру зайнятості, Управління Пенсійного фонду в Новопсковському районі. За час проведення безперервного скайп-зв’язку у 2015 році управлінням соціального захисту населення було надано роз’яснення та консультації 76 особам.

В 2015 році затверджений обсяг фінансування на виконання заходів Програми за рахунок районного бюджету складає – 187,2 тис. грн.,  фактично  профінансовано за 9 місяців  – 90,1 тис. грн.

Сума фінансової підтримки районній організації ветеранів за звітний період склала – 47,0 тис.грн. Районній спілці ветеранів Афганістану та районному товариству «Союз-Чорнобиль» профінансовано по 2,9 тис.грн.

Новопсковському районному територіальному медичному об’єднанню для ветеранів війни на проходження їх лікування в стаціонарі, харчування на 2015 рік передбачено по кошторису – 41,3 тис.грн., фактично профінансовано  за 9 місяців – 19,5 тис.грн.

Комунальному закладу «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» для ветеранів війни на безкоштовне отримання ліків і безплатне зубопротезування на 2015 рік передбачено фінансування – 24,0 тис.грн, профінансовано – 5,0 тис.грн. Для інвалідів всіх категорій на безкоштовне отримання ліків передбачено фінансування 12,0 тис.грн, профінансовано - 6,7 тис.грн.

Комплексною програмою передбачено заходи щодо покращення матеріального становища багатодітних сімей району. До 1 вересня 25 дітям з 10 багатодітних сімей, в яких виховується 5 та більше дітей, були вручені шкільні канцелярські набори. Для проведення заходу з районного бюджету було виділено 5,3 тис. грн.

Спільно з відділом культури проведено районний фестиваль «Світанковий розмай», для організації якого з районного бюджету було виділено – 0,8 тис.грн.

Велика робота по наданню допомоги ветеранам війни, членам загиблих (померлих) ветеранів війни, одиноким громадянам похилого віку проводиться територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Соціальними працівниками територіального центру обслуговується 1480 осіб, яким надається 26 видів соціальних послуг. Всі громадяни, які знаходяться на обслуговуванні, пройшли медичне обстеження. Протягом року проводиться обстеження соціально-побутових умов проживання одиноких громадян з метою подальшого прийняття їх на обслуговування.

Соціальними працівниками відділення соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду надано допомогу 424 особам.

У відділенні ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику пройшли курс реабілітації 219 дітей, з них 26 дітей-інвалідів. Спеціалістами відділення щодня проводиться виховна та оздоровча робота.

При відділенні надання натуральної, адресної та грошової допомоги працює мультидисциплінарна команда, до складу якої ввійшли соціальний працівник, перукар та швачка. Протягом поточного року її послугами за місцем проживання скористалися 113 осіб.

Люди, які мають обмежені фізичні можливості на ринку праці залишаються неконкурентоспроможними, деякі з них не мають змоги працювати, живуть ізольовано, майже ні з ким не спілкуються. Метою досягнення ними матеріальної незалежності, самозабезпечення та інтеграції в суспільство є забезпечення професійної реабілітації та зайнятості інвалідів. За 9 місяців 2015 року Новопсковським районним центром зайнятості зареєстровано 12 осіб з обмеженими фізичними можливостями, 9 осіб отримали статус безробітного, 6 інвалідів працевлаштовано. Рівень працевлаштування даної категорії   склав 50%.

Центральна районна бібліотека, обслуговуючи ветеранів, людей з фізичними вадами, розвиває партнерські стосунки з територіальним центром соціального обслуговування, з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сумісно проводяться масові заходи. Протягом року в центральній бібліотеці та її філіях – сільських бібліотеках проводилися культурно-мистецькі заходи для ветеранів Великої Вітчизняної війни, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 

Начальник управління                                                     І.М.Гаркавченко

Інформація

про роботу управління соціального захисту населення

Новопсковської райдержадміністрації та про виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2015 року

 

Соціальний захист населення району управлінням здійснювався  за напрямками роботи :

Надання різних видів державних соціальних допомог,  компенсаційних виплат, забезпечення їх вчасного нарахування, виплати, фінансування    

                  Спеціалістами відділу грошових виплат та компенсацій  було розглянуто 1275 заяв   за одним пакетом документів  для призначення усіх видів державних соціальних допомог та компенсаційних виплат:

  у тому числі : по вагітності та пологам 170;

           при народженні дитини   282;

           по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  51;

           на дитину одинокій матері ( разом з перерахунками з урахуванням  сукупного доходу сім’ї) 110;

          державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 306;

          державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам  101;

          компенсаційних виплат за надання соціальних послуг 84;

          компенсаційних виплат по догляду за 80-річною особою або інвалідом 1 групи  22;

          державної соціальної допомоги інвалідам, які не мають права на пенсію  32;

          виплати Матерям – героїням 1;

          допомога  на догляд за психічно хворою особою 1-2 групи  106;

          виплати прийомним сім’ям  5 ;

          допомога по опіці та піклуванню 40;

          тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 12;

Відповідно з новим порядком надання житлових субсидій до управління надійшло 2775             звернень для призначення житлових субсидій.

         Станом на 01.10.2015 року на обліку перебуває 2492 отримувачів державної  допомоги сім’ям з дітьми, 376 отримувачів соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, 63 - державної соціальної допомоги особам,  які не мають право на пенсію та інвалідам, 40 осіб, які отримують компенсаційні виплати по догляду за інвалідом 1 групи та 80-річними особами, 134 отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 59 осіб, які надають соціальні послуги, 53 особи  по догляду за інвалідом 1-2 групи внаслідок психічного розладу.

        Виплачено   державних соціальних допомог та компенсаційних виплат  всього на суму  24615,8  тис грн., в т.ч. по видам :

          вагітність та пологи  223,2 тис. грн.;

          при  народженні дитини   13647,2 тис. грн.;

          по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку  170,7 тис. грн.;          

          одиноким матерям  2052,1 тис. грн.;

          малозабезпеченим сім’ям  2745,8 тис. грн. ;

          інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам  4263,9 тис. грн.;

          по опіці і піклуванню 570,5 тис. грн.;

          прийомним сім’ям  271,4 тис. грн..;

          тимчасової допомоги дітям,  батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають      

          можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 29,0 тис. грн.;

          компенсаційні виплати за надання соціальних послуг 58,8 тис. грн.;

          допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу                 

          583,2 тис. грн.;

          допомога при усиновленні дитини 0.

Виплати Матерям – героїням в поточному році склали 12,2 тис. грн.

         Заборгованість по нарахованим державним соціальним допомогам та компенсаційним виплатам  відсутня.

         1205 особам, які отримують допомогу до виповнення дитиною 3 років,  здійснюють догляд за інвалідом 1 групи або 80 річною особою, дитиною – інвалідом, прийомним батькам та  отримувачам соціальних послуг проведено нарахування  страхових внесків   на суму   8835,8 тис. грн. та передана звітність по них до відділу персоніфікованого обліку управління Пенсійного фонду України в Новопсковському районі Луганської області  для зарахування до трудового стажу часу догляду  за громадянами  за 9 місяців 2015 року.

Проведено  12 засідань  комісії по  наданню субсидії,  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, наданню пільг за фактичним місцем проживання, розглянуто 471 заява про призначення субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, пільг за місцем проживання у виняткових випадках, із них  у 396 випадках  субсидії, 52- допомоги, 23 - пільги за місцем фактичного проживання.   

       

        Всього нараховано субсидій з початку  року разом з перерахунками на суму             4753,5 тис. грн., профінансовано з урахуванням заборгованості на початок року 6080,9 тис. грн., заборгованість  станом на 01.10.2015 складала 196,7 тис. грн.

 

По видам послуг  ( тис. грн.):                                     Нарахов.       Профін.        Заборг.

 

 

 

 

 

-

Газопостачання                                                                                                 

4547,7      

5895,6

  118,5

-

Електроенергія

175,7

173,5

56,9

-

Водопостачання та водовідведення

12,6

0

14,7

-

Утримання будинків та прибуд. територій

11,8

6,1

6,6

-

Придбання твердого палива та скрапленого газу

4,3

4,3

0

-

Теплопостачання

 ОСББ“Сільський будинок”

        1,4

1,4      

0

 

 

 

 

 

     

Ведення персоніфікованого обліку  пільгової категорії населення, інвалідів, чорнобильців; нарахування та надання пільг

        Станом на 1 жовтня поточного року в Єдиному державному   автоматизованому  реєстрі осіб, які  мають право на пільги, перебуває 8614 громадян району,  у тому числі:

- 898 ветеранів  війни;

- 2346 ветеранів  праці,  з них  2 особи, що мають особливі трудові заслуги;

-   22  ветеранів та вдів ветеранів військової  служби;

-   20 ветеранів  органів  внутрішніх  справ та їх вдови;

-  173 громадян,  постраждалих  внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

 - 58 пенсіонерів  Міністерства внутрішніх справ ;

 - 244 особи з багатодітних сімей;

-  4853  пільговиків інших категорій, із них 3120 дітей війни.

         Постійно ведеться  робота  направлена на формування  та коригування створеного реєстру пільговиків району ,  підтримання його в актуальному стані.

         За рішенням комісії райдержадміністрації по розгляду звернень громадян з питань призначення пільг,  субсидій та  допомог малозабезпеченим сім’ям  23 сім’ям надано право отримувати пільги за місцем фактичного проживання.

         13 особам відшкодовані витрати на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 17,2 тис. грн.        

         За   звітний період   фактичні нарахування за надані пільги по житлово-комунальним послугам склали 4935,1 тис. грн., профінансовано з урахуванням заборгованості на початок року 6675,2 тис. грн. Заборгованість по нарахованим пільгам  станом на 01.10.2015 року складає  289,9 тис. грн., в тому числі:   

                                          

                                                  Нараховано пільг     Профінансовано                 Заборгованість

     

    - теплопостачання  (ОСББ

     “Сільський будинок”)              9,6                         9,6                                               0   

    - водопостачання                     18,6                          0                                               38,5

     та водовідведення                                                      

     - електроенергія                         362,7                     221,4                                         148,6

     - природний газ                       4515,0                    6415,7                                           96,9

       - утримання будинків та          29,2                        28,5                                             5,9

     прибудинкових територій          

                        

          Надано  інших  пільг на суму  201,3тис. грн., профінансовано 159,8 тис. грн., заборгованість станом на 01.10.2015року складала   41,5 тис. грн., в тому числі:

                                                                   

 

                                                                      Нараховано    Профінансовано       Заборгованість  

      - тверде паливо  та                        

         скраплений газ                                          19,2                       19,2                                  0

      - пільги по абон. платі за телефон              83,3                       68,3                                 15,0

      - пільги на проїзд  в зал. транспорті

         ветеранам війни                                           0                          0                                       0

       - придбання санаторно-курортних путівок  98,8                  72,3                                  26,5

      - пільги на проїзд інв. загал. захвор.                0                       0                                       0

                        

         Для контролю за нарахуванням пільг обмін інформацією по формі “2 Пільга” з  житлово-комунальними організаціями та  підприємством зв’язку здійснюється щомісячно в автоматичному режимі.

         1046 ветеранам війни (разом з ветеранами війни, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи) виплачено разової грошової допомоги до 5 травня на загальну суму  747,4 тис. грн.

          28 особам, в тому числі 17 ветеранам війни та 11 багатодітним сім’ям, які проживають в не газифікованих житлових будинках, виплачено готівкою на придбання твердого палива 19,1 тис. грн.

 

Соціальне обслуговування , забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням  осіб з обмеженими фізичними можливостями  

 

         На  даний  час   на обліку  перебуває 2592 інваліди, з них інвалідів 1 групи – 283 особи, 2 групи -  872 особи,  3 групи – 1298 осіб  та 139 дітей - інвалідів .  Особисті  дані  інвалідів  та їх потреба в засобах реабілітації вносяться  до Центрального банку з проблем інвалідності відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда .

         Станом на 01.10.2015  в черзі  на отримання спецавтотранспорту перебуває 30 інвалідів,  з них 2 інваліди війни.

          Призначено та виплачено грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне  обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 38 інвалідам на суму             6,2 тис. грн.

         Одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету  виплачено 27 інвалідам  на суму 12,8 тис. грн.

         За звітний період  управлінням соціального захисту населення 31 інваліду видано  38 одиниць технічних засобів реабілітації,  71 особі видано направлення на протезно-ортопедичне підприємство, на заводи-виробники відправлено 71 направлення для забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.

         В черзі на отримання  технічних засобів  пересування  та  реабілітації  перебуває 139 інвалідів.         

          До Новопсковського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) підготовлено   направлень по 87 особам для  розгляду та прийняття остаточного рішення про необхідність їх соціального обслуговування у відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), із них на платній основі - 45 особам.

          Для проходження санаторно-курортного лікування видано 50 путівок,  в тому числі        32  інвалідам загального захворювання та з дитинства і 18 ветеранам війни, із них 17 ветеранам  до  місцевого санаторію «Перлина», в тому числі: 10 інвалідам війни, 3 учасникам бойових дій, 2 учасникам війни та 2 дружинам померлих ветеранів війни.

          В черзі на отримання санаторно-курортних  путівок   перебуває 133 особи, в тому числі:

-   9 інвалідів війни,

 - 124 інваліди  загального захворювання та з дитинства.

 

Соціальний захист чорнобильців

 

         Всього в районі на обліку станом на 01.10.2015 року перебуває 173 громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

         Витрати на компенсації, допомоги та пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи п за 1 півріччя  поточного року склали 310,7 тис. грн., а саме:
 - додаткова оплачувана відпустка                        1,2 тис. грн..                            

 - компенсаційні виплати на харчування             240,3 тис. грн.           

 - допомога на оздоровлення                                  29,0 тис. грн.                                 

 - медичне обслуговування                                       8,3 тис. грн.               

 - обслуговування банківських позик                      1,7 тис. грн.

 - санаторно-курортні путівки                                30,2 тис. грн.

                                       

Соціальна підтримка за рахунок коштів районного бюджету

 

          Рішенням  сесії районної  ради № 10/1 від 05.01.2012 року затверджено  Комплексну  районну  програму соціального захисту населення на 2013-2015 роки., яка спрямована на постійне вирішення повсякденних основних проблем населення району і зменшення соціальної напруги серед пільгової категорій громадян. Обсяг  ресурсів,  які  залучені на виконання програми в звітному періоді складає 90,1 тис. грн. при річному плані               187,2 тис. грн., які використано на цілі:

-          надання підтримки громадській організації: ветеранів війни  47,0 тис. грн.,

-          районній спілці ветеранів Афганістану та районному товариству „Союз –Чорнобиль” профінансовано по 2,9 тис. грн.

      - виділено коштів для проходження лікування в стаціонарному відділенні Новопсковського РТМО, безкоштовного отримання ліків на безоплатне зубопротезування ветеранам війни  24,5 тис. грн., дітям інвалідам  для лікування та харчування 6,7 тис. грн.

      - для вручення 25 дітям з 10 багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей шкільних канцелярських наборів 5,3 тис. грн.

       - для проведення районного фестивалю спільно з районним відділом культури «Світанковий розмай» 0,8 тис. грн.

       

Здійснення нагляду за  дотриманням законодавства при  нарахуванні та виплаті  пенсій управлінням Пенсійного фонду в Новопсковському районі, оформлення справ для призначення пенсій за особливі заслуги

 

         Протягом звітного періоду поточного року проводились перевірки:

- правильності призначення та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Новопсковському районі по 325 пенсійним справам, що становить 100 відсотків від призначених;

- правильності проведення перерахунків пенсій  по 596 пенсійним  справам ;

- правильності припинення виплати пенсій  по 295   пенсійним  справам;

- правильності відрахувань з пенсій по 30 особам;

- правильності виплати пенсій 26 особам, які проживають в стаціонарному відділення постійного проживання Новопсковського територіального центру соціального обслугову-вання  (надання соціальних послуг). 

          Відповідно до  Закону України  “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”  прийнято 9 заяв, по   яких було  підготовлено клопотання, які направлено для розгляду на комісії для призначення пенсії за  особливі  заслуги  перед Україною  при Луганській облдержадміністрації. Всього таких пенсій в районі отримує 609 пенсіонерів, середній розмір пенсії за особливі заслуги по району становить 289,30 грн.

 

Проведення контрольно-ревізійної роботи  по цільовому використанню бюджетних  коштів,  виділених для фінансування державних соціальних допомог

 

         Державними соціальними інспекторами управління  протягом звітного періоду    проведено  632 обстеження матеріально-побутових  умов  сімей  з  метою  визначення  їх права  на призначення та виплату державних  соціальних допомог, компенсаційних виплат.

            Проводяться  запити до органів ДАІ з метою перевірки наявного майна у членів сімей , які користуються державними допомогами, та проводиться аналіз отриманої інформації. 

         За звітний період державним соціальним інспектором перевірено 884 справи одержувачів допомог та субсидій,  встановлено 17 порушень при наданні інформації про доходи та майно, наданої заявниками, сума переплати склала 5,9 тис. грн., з них повернуто до бюджету  протягом звітного періоду 5,2 тис. грн.

         

  

  Соціальна підтримка сім’ї

           

            На проведення літньої оздоровчої кампанії 2015 року з районного бюджету було  виділено 107,6 тис. грн. В червні місяці працювали 2 літні табори на базі позашкільних навчальних закладів, в яких відпочило 112 школярів пільгових категорій, із них 17 дітей-сиріт, 27 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 20 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 9 дітей-інвалідів, 16 дітей, які перебувають на обліку як  внутрішньо переміщені особи. За рахунок коштів районного бюджету було придбано 25 путівок в Новопсковський санаторій «Перлина». Також, діти-інваліди та діти, які перебувають на диспансерному обліку, мали можливість оздоровитись в оздоровчих закладах підпорядкованих Міністерству  охорони  здоров’я України за путівками Ново псковського РТМО. Новопсковським районним центром для соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» в партнерстві з ЮНІСЕФ реалізовано проект щодо оздоровлення дітей з прийомних сімей, в результаті якого в червні поточного року 4 дитини зазначеної категорії мали можливість оздоровитися в спортивно-творчому таборі «Едельвейс» Львівської області.

            В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» за путівками, що надходять по лінії Міністерства соціальної політики України оздоровилося 16 дітей.

            Проведено 3 засідання комісії з питань координації дії щодо попередження насильства в сім’ї. Фактів скоєння насильства над дітьми не зареєстровано.

           За 9 місяців  2015  року видано 17 посвідчень дітям з багатодітної сім’ї.

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року № 162 про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року з метою попередження бездомності та дитячої бездоглядності в районі проводиться відповідна  робота.  Станом на 01.10.2015 року відповідно з інформацією сільських та селищних рад, Новопсковського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ на території району бездомних та безпритульних громадян не зареєстровано.

         Ведеться робота по  соціальному  патронажу   осіб,  які відбували або відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк. Особи , які звільнились з місць позбавлення волі,  до соціальних служб  за отриманням соціальних послуг  протягом кварталу поточного року не звертались.  

 

 

 

Начальник управління                                                                         І.М Гаркавченко

 

Роз’яснення щодо порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. Детальна інформація  http://nvp.loga.gov.ua/netcat/admin/#object.edit(80,4742)

   Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації

 

   Адреса: вул. Леніна, 65, смт. Новопсков, Луганська область, 92303, Україна,

   Начальник Управління соціального захисту населення Гаркавченко Ірина Миколаївна

 тел/факс (06463) 2-28-53, email novopskov_upszn@i.ua

 

     ГРАФІК  прийому громадян начальником та заступником управління соціального захисту  населення  Новопсковської районної державної адміністрації

ГАРКАВЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА                          начальник управління соціального захисту  населення

КУЦОКОНЕНКО ЛІДІЯ  ІВАНІВНА           заступник начальника управління соціального захисту  населення 

 

           прийом громадян проводиться щоденно    з 800 до 1200  з 1300  до 1700

Приймальня громадян управлінні (кабінет №1) працює без обідньої перерви.

Телефон для консультацій та поперднього запису на прийом - 2-13-61.

                                                                                           

Про телефон “гарячої лінії” управління соціального захисту населення райдержадміністрації В рамках стандартної моделі надання соціальної допомоги громадянам за принципом “єдиного вікна” в управлінні  соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації (смт.Новопсков , вул. Леніна 65) щодня без обідньої перерви працює телефон “гарячої лінії” 2-13-61, по якому можна отримати консультацію з усіх питань соціальної підтримки (допомоги, пільги, субсидії, соціальні послуги, виплати чорнобильцям, обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, оплати праці, трудові відносини та ін..) та здійснити попередній запис на прийом до спеціаліста управління у зручний та визначений для кожного заявника час.

Про роботу Приймальні управління соціального захисту населення  райдержадміністрації
     В рамках стандартної моделі надання соціальної підтримки громадянам за принципом “єдиного вікна” в управлінні соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації (смт Новопсков, вул. Леніна 65, 1 поверх, кабінет № 1 ) щодня з понеділка по п’ятницю, без обідньої перерви створено та функціонує Приймальня громадян. У Приймальні працює координатор-інформатор управління, який організовує прийом громадян та спеціалізовані консультації з усіх питань соціальної підтримки ( допомоги, пільги, субсидії, соціальні послуги, виплати чорнобильцям, обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, оплати праці, трудових відносин та ін) та здійснює попередній запис на прийом до спеціаліста управління у зручний та визначений для кожного заявника час.
З метою наближення послуг з надання соціальної підтримки за місцем проживання створено відділене робоче місце спеціалістів управління , яке розміщено у приміщенні Новопсковської селищної ради.Прийом громадян у віддаленому робочому місці здійснюється за попереднім записом.
У сільській місцевості прийом заяв та документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та доставка їх для опрацювання спеціалістами управління праці та соціального захисту населення здійснюється уповноваженими особами сільських та селищних рад.
Робота Управління за стандартною моделлю надання соціальної допомоги, зокрема прийому відповідних заяв через “єдине вікно” характеризується такими принципами:
 • надання якісних послуг населенню з максимальною зручністю та мінімальними затратами;
 • підвищення адресності соціальної підтримки та забезпечення цільового використання коштів, передбачених для її надання;
 • призначення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою;
 • створення працівникам органів праці та соціального захисту населення сприятливих умов для ефективної роботи;
 • забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно отримання соціальної підтримки;
 • створення атмосфери взаємоповаги між працівниками органів праці та соціального захисту населення і отримувачами соціальної підтримки.

          На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.02.2012 № 4959/01-12 та з метою впорядкування системи надання послуг соціальної підтримки населенню в рамках стандартної моделі надання соціальної допомоги громадянам за принципом “єдиного вікна”  та виїзної роботи „мобільного соціального офісу” Міністерством соціальної політики України розроблено та затверджено деякі стандарти надання такої підтримки спеціалістами управління  соціального захисту населення. Стандарти 12 соціальних послуг розміщені на сайті РДА в розділі "Реєстр адміністративних послуг", підрозділ "Каталог послуг"


                                            

  Соціальні послуги (тел.2-11-53, 2-22-37, 2-13-61):

?      Види соціальних послуг;

?      Особи, які мають право на отримання соціальних послуг;

?      Установи соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

Соціальний захист бездомних осіб (тел.2-22-37):

?   Основні права бездомних осіб;

?   Типи закладів для бездомних осіб, послуги які в них надаються.

 

Соціальний захист інвалідів (тел.2-22-37):

?      Пільги залежно від групи інвалідності;

?      Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей – інвалідів, та інших окремих категорій населення, перелік таких засобів;

?      Порядок забезпечення інвалідів автомобілями;

?      Порядок надання інвалідам та дітям – інвалідам реабілітаційних послуг;

?      Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам;

?      Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

 

Допомога сім’ям з дітьми (тел.2-22-37, 2-13-61):

?      Пільги багатодітним сім’ям;

?      Про почесне звання України «Мати – героїня»;

?      Діяльність фахівця із соціальної роботи.

Соціальний захист ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій:

?      Пільги для ветеранів війни праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;

?      Виплата щорічної грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни жертвам нацистських переслідувань.

 

Індексація грошових доходів населення ( тел.2-22-39):

?      Види доходів, які підлягають індексації;

?      Порядок обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації;

?      Порядок проведення індексації у разі підвищення грошових доходів.

 

Дотримання трудового законодавства( тел.2-22-39):

?      Роз’яснення з питань оплати праці, умов праці, режимів праці та відпочинку, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу тощо;

?      Легальна праця – гарантія соціальної захищеності;

?      Легальна праця – гарантія оплати праці

?      Легальна праця – гарантія часу відпочинку (відпустки);

?      Легальна праця – гарантія пенсійного забезпечення.

 

Різне (тел..2-22-37):

?      Протидія торгівлі людьми;

?      Забезпечення гендерної рівності;

?      Організація оздоровлення дітей.

 

 

 

Попередня сторінка ||
Сторінки: 1 2
Новопсковська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Новопсков, пер.Кірова, 1
Тел./факс (92303) 2-14-52
Веб-сайт: http://nvp.loga.gov.ua
E-mail: admfin@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.nvp.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новопсковська РДА