Сьогодні: середа, 21 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новопсковська РДАДіяльність РДАПублічна інформація
Порядок розгляду запитів

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23.09.2011 № 390

 

 

 

П О Р Я Д О К

 

складання,  подання запитів на інформацію та отримання відповіді

 

1. Запит на інформацію подається фізичною особою, юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, об′єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном.

 

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на  інформацію подається як  на державній мові так і російською мовою.

 3. Запит на інформацію повинен містити: 
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

         Для фізичної особи - прізвище, ім′я, по – батькові, поштова адреса, електронна адреса, якщо є, № телефону (робочого, мобільного, домашнього);

         Для юридичної особи, фізичної особи – підприємця, об’єднань громадян – повна назва установи, підприємства, організації або  прізвище, ім′я, по – батькові, юридична (поштова) адреса, електронна адреса (для юридичної особи – обов’язково, для фізичної особи – підприємця, якщо є), № телефону (робочого, мобільного), код ЕДРПОУ та № свідоцтва про державну реєстрацію;

 

 

 

           4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає  розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

 

 

5. Запит на інформацію може бути подано  особисто  до облдержадміністрації, її структурних  підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до   публічної інформації, якою володіє райдержадміністрації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації. 
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації. 
7. У  разі  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відповідного структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної  інформації, якою володіє райдержадміністрації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові,  контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 
8. На  вимогу  запитувача  на  першому аркуші копії запиту проставляється  відбиток  штампа   із   зазначенням   найменування розпорядника  інформації,  дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 
Розмір фактичних  витрат  на копіювання та друк визначається розпорядником інформації на  копіювання  та  друк  в  межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
До встановлення розпорядником інформації розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізити і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом 3-х робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Всі запити на інформацію, які надходять (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються особою відповідальною за реєстрацію та облік запитів на інформацію із маленькими буквами «пз» після номеру Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Після реєстрації запит на інформацію надається на розгляд голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, який направляє запит відповідальному за забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію.

Залежно від змісту запиту, відповідальний за забезпечення  доступу запитувачів до публічної інформації направляє запит виконавцю, який надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється особою відповідальною за реєстрацію та облік запитів і надсилається адресату.

Відповідь на запит надається відповідно до категорії, яку обрав запитувач інформації протягом 5 робочих днів з дня надходження запиту. Якщо запитувач інформації не вказав яким чином він бажає отримати відповідь  запит вважається таким, що подано з порушенням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» та не підлягає задоволенню. В цьому разі розпорядник інформації повинен надати запитувачу відповідь з  мотивованою відмовою у задоволені запиту та порядок оскарження. Якщо запитувач не точно вказав поштову адресу відповідальність за неотримання відповіді у встановлений законодавством термін лягає на запитувача інформації. В цьому випадку строк надання інформації починає відраховуватися з моменту виправлення помилки у запиті.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.


 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                 О.М.Онопрієнко

 

 

 

 

 

                                       

||
Новопсковська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Новопсков, пер.Кірова, 1
Тел./факс (92303) 2-14-52
Веб-сайт: http://nvp.loga.gov.ua
E-mail: admfin@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.nvp.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новопсковська РДА