Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Новопсковська РДАДіяльність РДАРДА
Повноваження

 Повноваження місцевих державних адміністрацій

Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями

 До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

     1) забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних

інтересів громадян;

     2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

     3) бюджету, фінансів та обліку;

     4) управління майном, приватизації та підприємництва;

     5) промисловості,   сільського   господарства,   будівництва,

транспорту і зв'язку;

     6) науки,  освіти,  культури, охорони здоров'я, фізкультури і

спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

     7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

     8) зовнішньоекономічної діяльності;

     9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

     10) соціального  захисту,  зайнятості  населення,  праці   та

заробітної плати.

     Місцеві державні  адміністрації  вирішують  й  інші  питання,

віднесені законами до їх повноважень.

  

Здійснення місцевими  державними  адміністраціями повноважень інших органів

     Місцеві державні    адміністрації   здійснюють   повноваження

місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

     Кабінет Міністрів  України  в  межах,   визначених   законами

України,  може передавати місцевим державним адміністраціям окремі

повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

     Передача місцевим державним адміністраціям повноважень  інших

органів   супроводжується  передачею  їм  відповідних  фінансових,

матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення

цих повноважень.


Здійснення  державного   контролю   місцевими державними адміністраціями

      Місцеві державні    адміністрації    в    межах,   визначених

Конституцією  і  законами  України,  здійснюють   на   відповідних

територіях державний контроль за:

     1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

     2) станом   фінансової   дисципліни,   обліку  та  звітності,

виконанням державних  контрактів  і  зобов'язань  перед  бюджетом,

належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

     3) використанням  та  охороною  земель,  лісів,  надр,  води,

атмосферного повітря,  рослинного  і  тваринного  світу  та  інших

природних ресурсів;

     4) охороною   пам'яток   історії   та  культури,  збереженням

житлового фонду;

     5) додержанням виробниками  продукції  стандартів,  технічних

умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

     6) додержанням  санітарних і ветеринарних правил,  збиранням,

утилізацією  і  захороненням  промислових,  побутових   та   інших

відходів, додержанням правил благоустрою;

     7) додержанням   архітектурно-будівельних   норм,   правил  і

стандартів;

     8) додержанням правил  торгівлі,  побутового,  транспортного,

комунального   обслуговування,   законодавства   про  захист  прав

споживачів;

     9) додержанням законодавства з питань науки,  мови,  реклами,

освіти,  культури,  охорони  здоров'я,  материнства  та дитинства,

сім'ї,  молоді та неповнолітніх,  соціального  захисту  населення,

фізичної культури і спорту;

     10) охороною  праці  та  своєчасною  і  не  нижче визначеного

державою мінімального розміру оплатою праці;

     11) додержанням  громадського   порядку,   правил   технічної

експлуатації транспорту та дорожнього руху;

     12) додержанням   законодавства   про  державну  таємницю  та

інформацію;

     13)  додержанням законодавства про Національний архівний фонд

та  архівні  установи.  ( Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із

Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

||
Новопсковська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Новопсков, пер.Кірова, 1
Тел./факс (92303) 2-14-52
Веб-сайт: http://nvp.loga.gov.ua
E-mail: admfin@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.nvp.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Новопсковська РДА